۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

گزینش پس از بازنشستگی !
گزینش پس از بازنشستگی !


گزینش پس از بازنشستگی !

چندی پیش با یکی از دوستان فرهنگی بازنشسته صحبت می کردم .او به من می گفت که در مدرسه ای مشغول به کار شده است اما پس از مدتی اداره متبوع به ایشان گفته است که باید گزینش شوید !


سوالی که این جا مطرح می شود این است که چگونه می شود فردی به عنوان دبیر و یا آموزگار رسمی آموزش و پرورش پس از حداقل 25 و یا 30 سال اشتغال ، دوباره باید گزینش شود .


البته اگر منظور از این کار رجوع به توانایی های کاری و صلاحیت های شخصی و حرفه ای فرد در حرفه معلمی باشد سخنی نیست !


چه ممکن است فردی پس از مدتی کار نتواند معیارهای و شاخص های لازم بر اساس حرفه ( profession ) را کسب نماید و با توجه به حساس بودن این شغل لازم است که این توانایی ها مجددا مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد .


اما سوال این است که آیا در هسته های گزینش آموزش و پرورش اصولا چنین فرآیندی طی می شود ؟


آیا افرادی که دست اندکار گزینش افراد برای ورود به این حرفه هستند به این مفاهیم و سازه های تخصصی آشنا بوده و یا آن را باور دارند ؟


آن چه که برداشت افکار عمومی و نیز تجارب ما آن را تایید می کنند موید این مدعاست که در گزینش غالبا توانایی های تخصصی و حرفه ای و یا شغلی ارزیابی نمی شود بلکه عمدتا بر معیارهای ایدئولوژیک و غیرحرفه ای استوار است .


قبلا هم گفته ایم و باور ما این است که آموزش ( و پرورش ) حرفه ای با آموزش و پرورش ایدئولوژیک همخوانی و تطابق ندارد و یکی نافی دیگری است و جمع این دو فرض محال است !


البته این خلا از آن جا ناشی می شود که نظام آموزش و پرورش ما اصولا فاقد نهادی مانند " نظام معلمی " است و دقیقا به علت فقدان چنین بخش مهمی است که روزبه روز جنبه " تخصص مداری " در آموزش و پرورش ما کم رنگ تر می شود و شاید علت بی سوادی و یا کم سوادی معلمان - البته نه آن گونه که مسئولان ادعا می کنند هر چند این یک واقعیت است – و نیز به تبع آن بی سوادی و کم سوادی دانش آموزان که به صورت یک بحران فراگیر درآمده است به فقدان چنین سازوکاری برمی گردد .


اما مساله مغفول که به آن توجهی نمی شود و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته است مفهوم " تعهد " و یا ( commitment) است که با اخلاق نهفته است و منظور از آن رعایت و پای بندی به ارزش ها و اصول انسانی است که تقربیا در همه سیستم ها به رسمیت شناخته شده است و در این مورد بعدا صحبت خواهم کرد ...


اما مساله مهم این است که چرا سخت گیری که ممکن است در مورد نیروهای بازنشسته اعمال شود در مورد " نیروهای تزریق شده توسط شرکت های واسطه " و اصطلاحا " نیروهای شرکتی " اعمال نمی شود !


آن گونه که از شواهد بر می آید نیروهای شرکتی غالبا فاقد آیتم های لازم در دو بعد " تخصص و تجربه " هستند و این در سیکل زمانی حتی کوتاه آموزش و پرورش را دچار " بحران " خواهد نمود .


آیا وقت آن فرانرسیده است که مسئولان و برنامه ریزان با نگاه دیگری فرآیند ها و مفاهیم را رصد کنند ؟

هیچ نظری موجود نیست: