۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

تشکیل " سازمان نظام معلمی " به صورت مستقل و غیر دولتی اولین گام در مسیر تحول در آموزش و پرورش


تشکیل " سازمان نظام معلمی " به صورت مستقل و غیر دولتی
اولین گام در مسیر تحول در آموزش و پرورش است
چرا پیش نویس " نظام معلمی " منتشر نمی شود ؟

" سخن معلم " بارها نسبت به ضرورت و تاسیس " سازمان نظام معلمی " در نظام آموزش و پرورش ایران پرداخته است .
اولین بار سخن معلم مطلبی را در مورد این نهاد نسبت به مسئولان مطرح نمود.
در آمدی بر تشکیل "نظام معلمی "در ایران چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1387 15:17
همین طور در مصاحبه تفصیلی " سخن معلم " با آقای دکتر نجفی وزیر سابق آموزش و پرورش ، ضرورت این بخش راهبردی به صورت نظری مورد تاکید قرار گرفت .
این جا را بخوانید :
مصاحبه تفصیلی " سخن معلم " با آقای دکتر نجفی پیرامون مهم ترین مسائل روز آموزش و پرورش دوشنبه یازدهم خرداد 1388 22:57
اعتقاد ما این است که این آیتم یک بحث راهبردی در شروع تحول در آموزش و پرورش است و هرگونه تحول و شروع آن باید از کانال " معلم " باشد .
در واقع ، به لحاظ نظری ، تشکیل سازمان نظام معلمی بر سایر قسمت ها ارجحیت و اولویت دارد .
آقای علی احمدی وزیر سابق آموزش و پرورش علی رغم طرح آن به تشکیل آن اقدام نکرد و شایسته است تا علل آن را که اکنون بر مسند مسئولیت نیست توضیح دهد .
اخیرا بار دیگر ، تشکیل نظام معلمی مطرح شده است .
این جا را بخوانید :
اختصاصی مهر/
ایجاد نظام معلمی همزمان با اجرای طرح تحول بنیادین
دبیر شورای عالی آموزش و پرورش از ایجاد نظام معلمی همزمان با اجرای طرح تحول بنیادین طی یک یا دو سال آینده خبر داد.
مهدی نوید ادهم در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: ایجاد سازمان نظام معلمی قطعا موجب تحولاتی در آموزش و پرورش می شود که به همین دلیل خواستیم اجرای آن را همزمان با اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش دنبال کنیم.
پیش از این نوید ادهم در این باره عنوان کرده بود: "طرح نظام معلمی مخالفان و موافقانی دارد که باعث شد این طرح بار دیگر به کمیسیون مربوطه در شورای عالی برگردد تا بررسی های بیشتری روی آن صورت گیرد."
دبیر شورای عالی آموزش و پرورش ادامه داد: پیش بینی ما این است که در صورت اجرای طرح، اختیاراتی که هم اکنون بخش دولتی در تایید صلاحیت معلمان دارد به نظام معلمی سپرده شود همچون نظام مهندسی یا پزشکی که هم اکنون صلاحیت حرفه ای افراد را تایید می کنند و به آنها برد تخصصی می دهند.
نوید ادهم ادامه داد: در طرح پیشنهادی تعداد اعضا و نحوه عضویت نیز مشخص شده که تا تدوین نهایی طرح نمی توان به آنها اشاره کرد ».
۱۳۸۸/۰۷/۱۱
متاسفانه علی رغم این تبلیغات ، هیچ گونه پیش نویسی از این طرح منتشر نشده است تا بتوان در مورد آن طرح بحث کرد .
اما آن چه که مهم است این است که مسئولان باید در مورد عملکرد اقدامات خود پاسخگو باشند .
به عنوان مثال ، در زمان وزارت آقای حاجی طرح " مسیر ارتقای شغلی معلمان " برای اولین بار در نظام آموزش و پرورش اجرا شد .
اما آن چه که اجرا شد با آن چه که در کاغذ آمده بود تفاوت ماهوی داشت !
هنوز نه تنها تعریفی خاص و حرفه ای از " معلمی " به عنوان یک " شغل " وجود ندارد بلکه ضوابط تصدی آن به صورت تخصصی نیز مطرح نشده است .
اما نکته مهم که متاسفانه تاکنون توجهی در خور به آن نشده است رابطه این نهاد با سازوکار رسمی و دولتی خواهد بود .
تعریف و تبیین این رابطه سایر تحولات را نیز جهت دهی خواهد کرد.
از نظر تجربه در سایر نظام های آموزشی و نیز به لحاظ عملکرد " بخش دولتی " این نهاد باید مستقل و غیر دولتی باشد .
معلمان خود باید اداره این نهاد تخصصی را بر عهده بگیرند .
اگر قرار است تحولی در آموزش و پرورش شکل بگیرد و صورت شعاری و فرمالیته – آن چنان که تاکنون بوده است – به خود نگیرد ناگزیریم که به این نکته دقتی عمیق و ژرف داشته باشیم .
مدیریت در بخش های دولتی در دهه های اخیر نشان داده است که به شدت بیمار و ناتوان است .
هرچیزی که رنگ و بوی دولتی به خود بگیرد در یک سیکل زمانی دچار فرسایش و ناکامی خواهد شد.
اگر معلمان بتوانند به صورت تخصصی و حرفه ای و صرفا بر اساس معیارها و آیتم های شغلی و در مسیر تعریف شده " صنفی " برای دستگاه مهم آموزش و پرورش " معلم " انتخاب کنند آن موقع است که می توان به ارتقای منزلت و معرفت در کنار معیشت امیدوار بود ؛ در غیر این صورت آغشتن این نهاد با سازوکارهای دولتی و سلطه نگاه امنیتی که سمی مهلک برای پویایی و خلاقیت در امور آموزشی است چیزی جز حجیم کردن بدنه بیمار دولت و افزدون یک بخش اضافه مانند سایر قسمت ها که فقط نامی را بر یدک می کشد و از کارایی و اثر بخشی بی بهره است نتیجه و عاید دیگری برای جامعه نخواهد داشت .

هیچ نظری موجود نیست: