۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

به عبارت دیگر ...


به عبارت دیگر ...


از این که هم اکنون و با مساعدت و الطاف دوستان و مقامات به افتخار تبعید به شهرستان شهریار ( اضافه کنید به آن یک سال حبس و 35 ضربه شلاق تعلیقی را ) نائل گشته ام ؛ لازم است مراتب تشکر خود را نسبت به این عزیزان اعلام نمایم .
1-شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی که در حکم بدوی مرا به 3 سال حبس محکوم نمود .
2-شعبه 21 دادگاه تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران که مرا با درجاتی از تخفیف به یک سال حبس و 35 ضربه شلاق محکوم نمود .
3-وزیر سابق آقای فرشیدی که مرا به 3 ماه انفصال از خدمت محکوم نمود .
4-هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری که مرا به 2 سال تبعید به اسلامشهر محکوم نمود .
5-شعبه 3 تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری که با توصیه مقام وزارت و نیز تخفیف مرا به یک سال تبعید به اسلامشهر و نیز پس از آن به شهرستان شهریار محکوم نمود .
6-حراست محترم وزارتخانه که به مصداق آیه شریفه " اشداء علی الکفار ، رحماء بینهم " طی نامه ای به شعبه 3 تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ، این مجازات را سبک دانسته و خواهان تشدید آن شده بود .
7-دیوان محترم عدالت اداری که شکایت مرا نسبت به حکم صادره وارد ندانست .
8-هیات عالی تجدید نظر در معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری که تاکنون به دادخواست بنده پاسخی نداده است .
9-اداره محترم آموزش و پرورش منطقه 9 تهران که به مدت 2 ماه به علت عدم ارائه گواهی اشتغال به کار در فصل تابستان و از سوی اداره مقصد کلیه حقوق و مزایای بنده را قطع نمود .
10-حراست محترم سازمان آموزش و پرورش شهر تهران که با یک تلفن و پس از 2 ماه حقوق مرا وصل نمود .
11-مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر که نسبت به حضور بنده اعلام عدم نیاز نمود و مرا به مدت یک ماه از تاریخ هجدهم مرداد سال جاری تا پایان شهریور بلاتکلیف گذاشت .
12-حراست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر که از همان آغاز ورود هوای مرا داشت و افتخار خدمت در این منطقه نصیب من نشد .
۱۳- دادسرای محترم رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که شکایت مرا نسبت به حراست محترم وزارتخانه به اتهام " گزارش خلاف واقع " و با بیان " نبود انگیزه سو " رد و نسبت به آقای عسگری قرار منع تعقیب صادر نمود .
و از همه دوستان و همکارانی که در این مدت کوتاه مرا مورد توجه و تفقد قرار دادند ...

هیچ نظری موجود نیست: