۱۳۹۰ خرداد ۷, شنبه

کافی بودن بودجه آموزش و پرورش از نظر ایشان و انبوه مشکلاتی که پاسخگو ندارند !
در حالی که وزرا از بودجه های تصویب شده برای وزارتخانه شان ناراضی هستند و حداقل در لابی با کمیسیون های تخصصی و تلفیق می کوشند که آن را افزایش دهند ... اما آقای حاجی بابایی آموزشی و پرورشی از این بودجه راضی است !
بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان ...
دفترچه های بیمه فرهنگیان ...
بن های غیر نقدی فراموش شده فرهنگیان ...
سرانه مدارس ...
دریافت وجه در مدارس ...
و...