۱۳۸۸ مهر ۲۴, جمعه

تمدید بازداشت " محمد رضا رضایی گرکانی " عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهرانیک هفته از بازداشت آقای "محمد رضا رضایی گرکانی "، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران
گذشت ...

یک هفته از بازداشت آقای "محمد رضا رضایی گرکانی "، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهرانگذشت ...
بیش از یک هفته است که از بازداشت آقای " محمد رضا رضایی گرکانی " می گذرد.آقای رضایی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران و مسئول وبلاگ کانون صنفی معلمان است .


روزهای قبل از " روز جهانی معلم " بارها از فعالان صنفی و مدنی معلمان به صورت احضار و یا از طریق تلفن خواسته شده بود که " حق برگزاری هیچ گونه مراسمی را ندارند . "


از آقای رضایی نیز خواسته شده بود تا ضمن استعفا از مسئولیت اداره وبلاگ کانون صنفی معلمان تهران از هیات مدیره کانون استعفا دهند و ایشان نیز مطلبی را تحت عنوان استعفای اجباری در وبلاگ قرار داده بود .


ایشان در سه شنبه ای که حدود ۱۲ نفر از اعضای این هیات مدیره در منزل دبیر کل آن بازداشت شدند حضور داشت .


شاید حضور ایشان در آن جلسه از نظر نیروهای امنیتی زیر پا گذاشتن تعهدات تلقی شده است ....


" سخن معلم " مطابق اصول مصرح قانون اساسی و " حقوق شهروندی " خواهان آزادی کلیه فعالان


صنفی و مدنی معلم دربند از جمله " محمد داوری " ، " جعفر ابراهیمی ازندریانی " ، " رسول بداغی " ،


" هاشم خواستار " ، " عبدالله مومنی " و... است .

هیچ نظری موجود نیست: