۱۳۸۹ خرداد ۲, یکشنبه

آقای وزیر این دولت ! یا نهادهای اقتصادی - رفاهی آموزش و پرورش را تعطیل کنید و یا این که فکری برای آن ها بکنید !
نگاهی به عملکرد نهادها و موسسات اقتصادی - رفاهی آموزش و پرورش


 در دل آموزش و پرورش نهادهای رفاهی – معیشتی مختلفی فعالیت می کنند که هدف از تشکیل آن ها سرویس دهی به کارکنان و پرسنل این وزارتخانه به نحو بهینه و متفاوت از آن چه که در بیرون است بوده است .اما متاسفانه درگذر زمان و به دلایل مختلف از جمله " فقدان نظارت موثر و کافی ، مطرح شدن وتوسعه اصل رقابت که جزء لاینفک فعالیت اقتصادی است و... این موسسات و نهادها به تدریج زیان ده شده و به نوعی " آویزان " آموزش و پرورش شده اند !


به عنوان مثال در ضرورت تشکیل و نیز اهداف صندوق ذخیره فرهنگیان چنین آمده است :


" ماده 53 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


مواد 149 و 151 و بند الف ماده 147 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/79 و اصلاحی های آن برای دوره برنامه چهارم (1384-1388) تنفیذ می گردد.


هدف از تشکیل مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به استناد تبصره قانون مربوطه (تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه، ماده 147 قانون برنامه سوم و ماده 53 برنامه چهارم توسعه کشور) و روح حاکم بر اساسنامه، حمایت و کمک به تامین مالی فرهنگیان به عنوان اصلی ترین ارکان نظام آموزشی کشور پس از خروج از خدمت است.

 
اهداف و سیاست ها


موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون فرهنگیان محترم و حمایت دولت می کوشد تا با فعالیت های اقتصادی نظیر اداره شرکتها، سرمایه گذاری در سهام شرکتها و صنایع بزرگ از جمله نفت / پتروشیمی و معادن و انجام امور خدماتی منافع اقتصادی فرهنگیان عضو را به حد اکثر برساند.


صندوق ذخیره فرهنگیان برای دستیابی به حداکثر سود که فلسفه وجودی آن را تشکیل می دهد، تلاش می کند با بکارگیری دیدگاه های نوین اقتصادی در کلیه امور و رعایت اصل هسته کوچک و شبکه بزرگ مناسب ترین خدمات و منافع اقتصادی را برای فرهنگیان تأمین کند."


در نمونه ای دیگر ، مدیر کل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش ضمن تایید تلویحی بالا بودن قیمت ها در تعاونی های مصرف فرهنگیان ، اذعان می کند که فقط 100 تعاونی از مجموعه 620 تعاونی توانسته اند خود را با استاندارهای تعریف شده مطابقت دهند !


" تهران / واحد مركزي خبر / مكتوب 1388/04/28


 " مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش از عزم جدي اين وزارتخانه براي بهينه سازي تعاوني هاي مصرف فرهنگيان در سراسر كشور خبر داد.


به گزارش خبرنگار ما ، علي قطب الديني در نشستي خبري گفت : تعاوني هاي مصرف فرهنگيان از بخش هاي موثر وزارت آموزش و پرورش براي ارتقاي معيشت فرهنگيان است كه با حدود 7 ميليون عضو و سهامدار ، يك هفتم بازار ايران را تشكيل مي دهند.


وي افزود : يك ميليون و صد هزار شاغل و حدود 650 هزار بازنشسته فرهنگي عضو تعاوني هاي مصرف فرهنگيان هستند كه با خانواده هاي خود حدود 7 ميليون نفر مي شوند.


قطب الديني بر لزوم سرمايه گذاري بيشتر در تعاوني هاي مصرف فرهنگيان تاكيد و اضافه كرد: وزارت آموزش و پرورش بر اساس تفاهم نامه همكاري با وزارت تعاون 5 كارگروه تخصصي براي بهينه سازي اين تعاوني ها تشكيل داده است.


وي افزود : بر اين اساس ، كميته معيشت فرهنگيان با عضويت وزارت تعاون ، اتحاديه تعاوني مصرف فرهنگيان و كميته هاي معيشت استاني ، مسئوليت بهينه كردن تعاوني هاي مصرف را بر عهده گرفته اند.


مديركل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش گفت : يكي از مسئوليت هاي كميته هاي معيشت فرهنگيان ، استاندارد سازي تعاوني هاي مصرف فرهنگيان است كه بر اساس آن 18 شاخص مشخص شده است و تعاوني ها به ضرورت تطبيق خود با اين شاخصها ملزم شده اند.


قطب الديني افزود : از 620 تعاوني مصرف فرهنگيان در كشور تاكنون 100 تعاوني خود را با اين استانداردها تطبيق داده اند و اميدواريم باقي تعاوني ها نيز تا 2 سال آينده خود را با اين استانداردهاي جهاني وفق دهند.


وي گفت : سياستگذاري و نظارت بر يكنواخت شدن قيمت كالاها ، ارتقاي سطح كيفي فروشگاهها و عرضه خدمات در روزهاي تعطيل از ديگر برنامه هايي است كه در دستور كار قرار گرفته است ."


 " سخن معلم " برای اولین بار در گزارشی واقعیت ها را از زبان خود مسئولان شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان این گونه بیان کرد :


" پس از اين مرحله ، آقاي حبيبي مدير عامل به ارائه گزارشي از ترازنامه شركت پرداخت.


... ايشان از سوي يكي از معلمان عضو كه عنوان كرد : اين هيات مديره با داشتن حدود 170 هزارعضو و در اين 9 سال چقدر سود به اعضاء داده است؟ حبيبي در پاسخ گفت : تعداد 3 تعاوني منحل شده است . 150 شعبه غير فعال است و 150 تاي ديگر خود را به زور سرپا نگه داشته اند!


به هر معلم حدود 2 ميليون تومان جنس قسطي داده ايم. اين تعاوني در كشور نظير ندارد !


پس از او عرب بازرس مجمع به ارائه گزارش پرداخت و صحبت هاي حبيبي را تاييد كرد . محمد حسن نيا كه خود را معاون مالي شركت معرفي كرد در اين زمينه به ايراد سخن پرداخت:" نكته اساسي در افزايش هزينه هاي شركت و ركود و كاهش فروش است . از نظر درآمد كاهش داشته ايم. نياز به كمك و مساعدت دستگاه ها داريم.70 تا 75 درصد هزينه هاي شركت ، پرسنلي است. بودجه بايد بر اساس هزينه بسته شود. "


البته ارائه گزارش اين افراد با اعتراضات فراوان روبرو بود و بسياري از آنها موفق به ارائه گزارش كامل نشدند!


آقاي محمدزاده از معلمان عضو تعاوني اين گونه عنوان كرد:


بر اساس ترازنامه ارائه شده ، نسبت سود به فروش در اين مجموعه يك به هزار بوده است چنين امري بي سابقه است مگر اينكه با يك موسسه خدماتي طرف باشيم. نسبت سود به سرمايه هشت به هزار است كه معمولا بايد 15 درصد باشد.


نسبت هزينه هاي حقوق به كل فروش 8 درصد است.


بايد عملكرد افراد را زير سوال برد . نسبت حقوق به سود بسيار بالا است. بحث سوء مديريت است.


اعضاء هيات مديره بايد نسبت به عملكردشان پاسخگو باشند.


هر گونه تصميم در قالب حقوق اعضاي هيات مديره – ماموريت – هدايا و غيره بايد به تاييد اين مجمع برسد.


پيشنهاد مشخص من اين است كه 3 درصد سود و زيان متوجه خود اعضاي هيات مديره باشد.


... 3- بر طبق گزارش حساب سود و زيان از 1/1/86 تا 29/12/86 كه به تاييد هيات مديره رسيده است و توسط حبيبي مدير عامل نيز قرائت گرديد : فروش كالا در اين مدت 246/588/002/176 ريال بوده است در حالي كه 712/827/273/14 ريال بابت هزينه هاي حقوق پرداخته شده است و از همه جالب تر اينكه سود ويژه شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران در اين يك سال فقط 426/085/181 ريال بوده است ؛ به عبارت ديگر اين موسسه عظيم اقتصادي به طور تقريبي در هر ماه تقريبا 5/1 ميليون تومان سود داشته است !


4- جمع كل دارايي ها مبلغ 590/668/474/281 ريال بوده است و جمع بدهي هاي جاري و بلند مدت 321/113/119/258 بوده است .


به عبارت ديگر ، شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران يك شركت ورشكسته اقتصادي است كه البته تاكنون با استفاده از رانت هاي دولتي مانند توزيع بن هاي غيرنقدي تا حدودي توانسته است اين ورشكستگي پنهان را مخفي نگاه دارد ! "       ( 1 )


نمونه ای دیگر ، باشگاه های فرهنگیان است .


" هزينه گزاف باشگاه‌هاي فرهنگيان در سبد رفاهي معلمان


تاريخ و ساعت : ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۱ کد خبر : 24815
وزارت آموزش و پرورش باشگاه‌هاي فرهنگيان سراسر كشور را براي رفاه حال معلمان و فرهنگيان احداث كرده است اما هزينه‌هاي برخي از اين مراكز بيشتر يا همانند ساير تالارهاي ديگر است.
به گزارش خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، وزارت آموزش و پرورش طي سال‌هاي گذشته و به خصوص از زمان تصدي حميدرضا حاجي‌بابايي به عنوان وزير اين دستگاه براي رفاه حال فرهنگيان و معلمان برنامه‌هاي بسياري اعم از بيمه طلايي فرهنگيان، كارت اعتباري 5/1 ميليون توماني، احداث باشگاه‌هاي فرهنگيان و اسكان فرهنگيان در تعطيلات نوروز را اجرا كرده است.
برخي از فعاليت‌هاي وزارت آموزش و پرورش ايجاد باشگاه فرهنگيان در اكثر مناطق شهر تهران است كه به نوعي قيمت‌هاي منو و ورودي برخي از آنها باعث نگراني فرهنگيان شده است زيرا استفاده از اين مكان باعث كاهش هزينه‌هاي فرهنگيان و معلمان نمي‌شود همچنين قيمت‌هايي كه در منوي باشگاه‌هاي فرهنگيان قيد شده است بيشتر از قيمت‌هاي برخي از تالارها و رستوران‌هاي غيردولتي است.
ميزان قيمت‌ باشگاه فرهنگيان تهران بيشتر از ساير تالارهاست


-------------------------------------------------------------------------
د . ع، معلم يكي از مدارس شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: براي برگزاري مراسم عروسي فرزندم به باشگاه‌هاي فرهنگيان منطقه 12 شهر تهران مراجعه كردم هنگام مشاهده منوي غذا متوجه شدم كه ميزان قيمت غذاهاي اين باشگاه گرانتر از ساير تالارهاي غيردولتي است.
وي اضافه مي‌كند: بنده منوي غذاي جوجه كباب را انتخاب كردم كه هزينه آن بيش از 7 هزار تومان بود كه به دليل فرهنگي بودنم از مقداري تخفيف بهره‌مند شدم و اين مقدار هزينه به 6 هزار تومان رسيد.
اين معلم ادامه مي‌دهد: بنده براي اينكه بتوانم هزينه مراسم فرزندم را به حداقل برسانم به ساير تالارهاي ديگر هم سرزدم و با تالاري كه هزينه‌هاي آن بسيار كم بود و به نوعي منوي غذا آن با منوي باشگاه فرهنگيان يك تا 2 هزار تومان تفاوت داشت، قرارداد بستم.
قيمت‌هاي باشگاه‌هاي فرهنگيان بيشتر از معيشت معلمان است


----------------------------------------------------------------------------
م.م، معاون يكي از مدارس شهر تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» مي‌گويد: براي برگزاري وليمه پدرم به يكي از خانه‌هاي معلم و باشگاه‌هاي فرهنگيان تهران مراجعه كردم اما قيمت منوي غذاهاي آنها بسيار زياد بود.
وي اضافه مي‌كند: وزارت آموزش و پرورش باشگاه‌هاي فرهنگيان سراسر كشور را براي رفاه حال معلمان و فرهنگيان احداث كرده است اما هزينه‌هاي اين مراكز بيشتر يا همانند ساير تالارهاي ديگر است و اين امر هيچ منفعتي را براي فرهنگيان و معلمان ندارد زيرا قيمت‌هاي باشگاه‌هاي فرهنگيان بيشتر از معيشت معلمان است.
اين معاون ادامه مي‌دهد: بهتر است كه آموزش و پرورش نظارت مستقيمي در باشگاه‌هاي فرهنگيان داشته باشد و منوي غذاها و هزينه ورودي مكان‌ها را طبق معيشت فرهنگيان درنظر بگيرد.
قيمت‌هاي باشگاه‌هاي فرهنگيان بازنگري مي‌شود


-----------------------------------------------------------
كوروش اسكندري، سرپرست اداره كل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا»، مي‌گويد: قيمت‌هاي باشگاه‌هاي فرهنگيان سراسر كشور در دست بررسي و بازنگري است.
وي با بيان اينكه تمامي خدمات رفاهي فرهنگيان مورد بازنگري قرار مي‌گيرد، اضافه مي‌كند: حميدرضا حاجي‌بابايي وزير آموزش و پرورش معتقد است كه براي نظام تعليم و تربيت بحث منافع مهم نيست بلكه بحث خدمات دهي مهم است.
سرپرست اداره كل تعاون و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد: اين معاونت تا تابستان سال جاري مراكز رفاهي و درماني فرهنگيان را مورد بازنگري قرار مي‌دهد و تا همان زمان ‌قيمت‌هاي باشگاه فرهنگيان را اعلام مي‌كند.


در واقع می توان گفت که عملکرد این موسسات اقتصادی فلسفه وجودی آن را زیر سوال برده است و ادامه فعالیت این گونه نهادها هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا عقلانی ندارد !


در حالی که مسئولان آموزش و پرورش دائما از عملکرد مثبت مدارس غیر دولتی سخن می رانند و بر این باورند که هزینه آموزش باید در سبد خانوار هر ایرانی مورد محاسبه قرار گیرد چگونه این واقعیت ها را فراموش کرده اند ؟!


آیا مسئولان عادت کرده اند که دیگران را رصد کنند ؟


اگر قرار بر اصلاح فرآیند هاست ، از همین جا شروع کنند .


آقای وزیر !


یا این موسسات را تعطیل کنید و یا آن را به دست بازار و رقابت بسپارید .


( 1 )


شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران با بيش از 18 ميليارد تومان فروش سالانه و تنها 18 ميليون تومان سود ! یکشنبه بیست و هفتم مرداد 1387 13:56


ساعت 20: 9دقيقه صبح است. مكان جلسه گوياي بسياري از ناگفته ها است. در منتهي اليه جنوب غرب تهران ؛ هيچ گونه پلاكارد و يا پارچه اي جهت راهنمايي مدعوين در سردر ويا اطراف برگزاري مكان جلسه تعبيه نشده است!


آدرسي كه اعلام شده است در پايان به خيابان ستاره ختم مي شود اما دربي كه در خيابان ستاره قرار دارد بسته است و دربي كه رفت و آمد درآن در جريان است غير از آن چيزي است كه در اطلاعيه رسمي هيات مديره آمده است!


به نظر مي رسد اين كار را كرده اند تا معلمان عطاي حضور را به لقايش ببخشند!


در همان لحظه ورود اعتراض و عصبانيت در چهره معلمان موج مي زند.


براي اولين بار نيروي انتظامي در محل مستقر است!


يكي از معلمان مي گويد : " يك مغازه 10 متري در تهران در ماه حدود 700 هزار تومان تا يك ميليون تومان اجاره دارد و تازه خرج يك خانواده را نيز مي دهد. با اين همه امكانات و سرمايه باز مي گويند ضرر مي دهيم!


از سال 80 هيچ گونه سودي به سهام داران تعلق نگرفته است !"


معلمان به صف ايستاده اند تا وارد سالن شوند. نزاعي بين يكي از معلمان و نماينده وزارت تعاون شكل مي گيرد. صحبت بر سر اين است كه تعرفه هاي راي ته برگ و يا شماره سريال ندارند و نماينده وزارت تعاون هم به اين موضوع توجهي نمي كند و به گفتن برخي از مسايل بي ربط بسنده مي كند!


خانم وفا دارافشار در اين زمينه مي گويد :


30 " سال است عضو اين تعاوني هستم . از وضعيت تعاوني راضي نيستم. هيچ گونه تسهيلات و امكاناتي نداريم. اين دفترچه ( اشاره مي كند) به درد بايگاني مي خورد. از طريق همكاران از جلسه باخبر شدم.


تعاوني بايد به اسمي كه روي خود گذاشته است پاي بند باشد. تعاوني به سهام داران پاسخگو نيست. اجناس و كالاهايي كه در اين فروشگاه ارائه مي شود بالاتر از جاهاي ديگر است. در گذشته به سهام سود مي دادند ولي الان خبري نيست! خيلي وقت است كه از اين تعاوني خريد نمي كنم ! "


يكي ديگر از معلمان بالاي سن رفته و با صدايي بلند مي گويد :


"حدود 20 سال است كه از يك شگرد خاص و از غفلت ما معلمان سوء استفاده مي كنند. تمام امكاناتي را كه مال ماست به صورت مافيايي آن را به يغما مي برند. آمده ايم اينجا تا حق مان را مطالبه كنيم. به والله ما مسئوليم ! نبايد خود را به يك قوطي روغن بسنده كنيم ! وقتي ريشه يابي مي كني سر از ناكجا آباد در مي آورد !


بايد همت كنيم ! جاي تاسف است كه 114 هزار معلم داريم و اين جماعت آمده است . قسمتي به خود ما بر مي گردد ! بخشي از آن هم به سيستم بر مي گردد. آنها مشاركت ما را نمي توانند تحمل كنند . بايد نشان دهيم كه نماينده اين تعداد معلم تهراني هستيم . بحث راي آوردن نيست . بايد اين زنجيره بسته را پاره كنيم ! اين حق معلمان بايد به خودشان برگردد. ما معلمان گدا نيستيم . سرمايه هاي خودمان را به خودمان برگردانيد ! ما صندوق ذخيره داريم ! 880 هزار نفر عضو هستند . ولي خيري عايد معلمان نمي شود ! "


جلسه ساعت 25/10 با تلاوت آياتي از قرآن كريم شروع شد .


در ابتداي جلسه نماينده وزارت تعاون از افراد حاضر در مجمع خواست تا براي اداره جلسه ،هيات رئيسه تشكيل شود . با اينكه طبق اساسنامه هيات رئيسه مجمع بايد 7 نفر باشد بيش از 20 نفر براي هيات رئيسه آمدند . نماينده وزارت تعاون با تعجب اعلام كرد كه الان وقت تعيين اعضاي هيات مديره نيست !


افراد زير كانديداي رياست مجمع شدند :


1- محمود سرخوش 2- حسين صبور 3- افراسياب ملكي نژاد 4- عباس معارفي 5- مهدي اكبريان 6- رحيم خامنه 7- محمود بهشتي لنگرودي 8- علي عليزاده 9- مرتضي كچويي 10- توحيد سيفي 11- مير اكبر رئيس زاده 12- عليرضا افشار 13- خانم توران اكبرزاده
پس از راي گيري توسط مجمع ،افراد زير به عنوان هيات رئيسه مجمع انتخاب شدند .
1- محمود بهشتي لنگرودي ( رياست مجمع )


2- عليرضا افشار ( معاون مجمع )


3- مير اكبر رئيس زاده ( منشي )
پس از اين مرحله ، آقاي حبيبي مدير عامل به ارائه گزارشي از ترازنامه شركت پرداخت.


ايشان از سوي يكي از معلمان عضو كه عنوان كرد : اين هيات مديره با داشتن حدود 170 هزارعضو و در اين 9 سال چقدر سود به اعضاء داده است؟ حبيبي در پاسخ گفت : تعداد 3 تعاوني منحل شده است . 150 شعبه غير فعال است و 150 تاي ديگر خود را به زور سرپا نگه داشته اند!


به هر معلم حدود 2 ميليون تومان جنس قسطي داده ايم. اين تعاوني در كشور نظير ندارد !


پس از او عرب بازرس مجمع به ارائه گزارش پرداخت و صحبت هاي حبيبي را تاييد كرد . محمد حسن نيا كه خود را معاون مالي شركت معرفي كرد در اين زمينه به ايراد سخن پرداخت:" نكته اساسي در افزايش هزينه هاي شركت و ركود و كاهش فروش است . از نظر درآمد كاهش داشته ايم. نياز به كمك و مساعدت دستگاه ها داريم.70 تا 75 درصد هزينه هاي شركت ، پرسنلي است. بودجه بايد بر اساس هزينه بسته شود. "


البته ارائه گزارش اين افراد با اعتراضات فراوان روبرو بود و بسياري از آنها موفق به ارائه گزارش كامل نشدند!


آقاي محمدزاده از معلمان عضو تعاوني اين گونه عنوان كرد:


بر اساس ترازنامه ارائه شده ، نسبت سود به فروش در اين مجموعه يك به هزار بوده است چنين امري بي سابقه است مگر اينكه با يك موسسه خدماتي طرف باشيم. نسبت سود به سرمايه هشت به هزار است كه معمولا بايد 15 درصد باشد.


نسبت هزينه هاي حقوق به كل فروش 8 درصد است.


بايد عملكرد افراد را زير سوال برد . نسبت حقوق به سود بسيار بالا است. بحث سوء مديريت است.


اعضاء هيات مديره بايد نسبت به عملكردشان پاسخگو باشند.


هر گونه تصميم در قالب حقوق اعضاي هيات مديره – ماموريت – هدايا و غيره بايد به تاييد اين مجمع برسد.


پيشنهاد مشخص من اين است كه 3 درصد سود و زيان متوجه خود اعضاي هيات مديره باشد.


سپس رئيس مجمع از حاضران خواست تا بودجه پيشنهادي هيات مديره به راي گذاشته شود كه راي نياورد !


بعد از راي گيري ، رئيس مجمع از افراد كانديد هيات مديره و بازرسي خواست تا خود را معرفي كنند:


اسامي كانديداهاي هيات مديره عبارت بودند از :


1- آقاي سلامت 2-حميد پور وثوق 3- پرويز بهرامي 4- اديم 5- فرهمند 6- نور محمد مهراني 7-محمد علي قبادي ( استعفا ) 8- حسين پايكاري 9- ابوالفضل زينلي 10- علي عرب 11- عنايت الله پورعبادي 12- فاطمه فرزانه قائمي 13- عبدالرزاق نمازي14- خلج 15- محمدرضا افشار 16- شمس الله حميدي 17- حبيبي 18- سيدابوالفضل رزم آرا 19- حسين فرزانه 20- سيدعبدالرحيم اصلح نژاد 21- احمد صياد عبدي 22- محمد طاهري 23- احمد حسني شكيب 24- سيد مجتبي قريشيان 25- سيد مسعود قاضي مير سعيد 26- يوسف نوري 27- كامران ابوطالبي 28- علي ابراهيم پور 29 – خليل قايقي 30- محمد نيكو منش 31- حسن خليل آبادي 32- مظفر موحدي 33- ابراهيم پولادي 34- يوسف عباس پور 35- رضا اسفنديار 36- ابراهيم جمشيدي 37- فتح الله فلاح دار 38- علي موسوي لاريجاني 39- پرويز خانلربيك 40- غلامرضا اميري 41- عباس ميرزاخاني 42- شاپور عزيزي
اسامي كانديداهاي بازرسي :


1- مرتضي تيرگر 2- ابوالفضل رجايي 3- غلامرضا مالكي 4- نصرت الله حبيبي


پس از معرفي كانديداهاي هيات مديره و بازرس ؛ آقاي بهشتي رئيس مجمع ، از حاضران خواست تا با ارائه دفترچه تعاوني و نيز برگه هاي وكالت به نوبت پيش آمده و آراي خود را در صندوق بريزند. در اين موقع بود كه افراد زيادي كه به نظر مي رسيد خود را قبلا آماده كرده اند به طرف صندوق راي هجوم آوردند.


تعداد نسبتا زيادي از افراد به صحبت هاي هيات رئيسه گوش نمي كردند و در صدد بودند به هرنحو آراي خود را در صندوق بريزند كه در اين موقع با توجه به شائبه تقلب سازمان يافته و نيز آراي غير واقعي رئيس مجمع ، انتخابات را غير قانوني اعلام كرده و آن را باطل نمود و صورت جلسه ابطال نيز به امضاي نماينده وزارت تعاون رسيد.


دور بعدي انتخابات به 2 ماه ديگر موكول شد .


........................................................................
به نظر مي رسيد روز پنج شنبه 3 طيف براي به دست گرفتن هيات مديره آمده بودند:


1- طيفي كه با دعوت و اطلاع رساني افشار رئيس اداره بازنشستگي استان تهران به جلسه آمده بودند .


2- طيفي كه با هدايت ، بسيج و سازماندهي هيات مديره قبلي به جلسه آمده بودند.


3- معلماني كه به دعوت تشكل هاي معلمان درصدد بودند تا به يك دهه مديريت ناكارآمد و غير پاسخ گوي هيات مديره پايان دهند.


از دوطيف اول كه بگذريم تعداد طيف سوم در مقايسه با جلسات قبلي به نحو چشمگيري افزايش يافته بود و با اينكه تقريبا تمام جلسات قبلي مجمع در اين سالن برگذار شده بود و معمولا بيش از نيمي از صندلي ها خالي مي ماند اما اين بار سالن مملو از جمعيت بود.


البته اين جمعيت در مقايسه با 165 هزار نفر معلم عضو چيزي نمي نماياند !


درست است كه جلسات مجمع شركت تعاوني مصرف فرهنگيان هميشه و عامدا در مكان و زمان نامناسب برگزار شده و مي شود ،اما اين مساله نمي تواند دليل كافي براي عدم شركت معلمان عضو در آن باشد.


آنان كه ادعا مي كنند معلمان در قالب رفتارهاي صنفي متحد اما در قبال رفتارهاي سياسي متشتت و پراكنده اند بايد در قبال نظريه خود پاسخگو باشند ؟!


از نظر نگارنده ، قاطبه معلمان چه در زمينه" صنف " و چه در زمينه " سياست " اصولا رفتاري ندارند كه بخواهند بر اساس آن معيارها عمل كنند!


معلمان حتي در برابر منافع مادي خويش نيز حساس نيستند چه برسد به " منافع صنفي مشترك " و يا تعريف شده در بخش " منزلت " و " مرتبت " !


اگر هيات مديره فعلي ( قبلي) كه بيش از يك دهه است به صورت سيكل بسته به زيست خود ادامه داده و توانسته تاكنون دوام بياورد نه به علت رفتارهاي پيچيده و به قول معروف " مافيايي " ؛ بلكه در درجه اول به علت سستي و بي تفاوتي حدود 165 هزار معلم عضو نسبت به آينده اين موسسه اقتصادي است !


اگر معلمان نسبت به رفتارهاي اين دسته و نيز اساسنامه مبهم ، حساس و پيگير بودند قطعا تعاوني مصرف فرهنگيان به اين حال و روز نمي افتاد!


و كار به اين جا نمي كشيد !


بيان اين جملات نه از جهت " خودزني " و يا كوبيدن معلمان ، بلكه بيان پاره اي از واقعيت هاست !


واقعياتي كه به قول " صادق هدايت " .... زخم هائي كه مانند خوره ، روح انسان را در انزوا مي تراشد !


تا كي بايد معلمان همانند دانش آموزان گناه " رخوت " " بي تفاوتي " و " توجيه گري " خود را به ديگران و محيط نسبت دهند !


به نظر من ، شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران تا کنون با توسل به شايد كم تر از 200 نفر توانسته است به بيش از يك دهه مديريت ناكارآمد و غير پاسخ گوي خود قوام و دوام بخشد !


آيا اين سزاوار جمعيت 165 هزار نفري معلمان است ؟


2- بنابر شنيده ها و ديده ها ، و از آنجا كه برگه هاي راي فاقد هر گونه سريال و يا شماره بودند تعداد بسيارزيادي تعرفه در ميان تعدادي از افراد حاضر در مجمع توزيع شده بود. همه اين آرا مهمور به مهر شركت تعاوني مصرف ودر ظهر آن ممهور به مهر بازرس بودند و البته نماينده وزارت تعاون نيز در قبال آن سكوت كرده بود !


3- بر طبق گزارش حساب سود و زيان از 1/1/86 تا 29/12/86 كه به تاييد هيات مديره رسيده است و توسط حبيبي مدير عامل نيز قرائت گرديد : فروش كالا در اين مدت 246/588/002/176 ريال بوده است در حالي كه 712/827/273/14 ريال بابت هزينه هاي حقوق پرداخته شده است و از همه جالب تر اينكه سود ويژه شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران در اين يك سال فقط 426/085/181 ريال بوده است ؛ به عبارت ديگر اين موسسه عظيم اقتصادي به طور تقريبي در هر ماه تقريبا 5/1 ميليون تومان سود داشته است !


4- جمع كل دارايي ها مبلغ 590/668/474/281 ريال بوده است و جمع بدهي هاي جاري و بلند مدت 321/113/119/258 بوده است .


به عبارت ديگر ، شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران يك شركت ورشكسته اقتصادي است كه البته تاكنون با استفاده از رانت هاي دولتي مانند توزيع بن هاي غيرنقدي تا حدودي توانسته است اين ورشكستگي پنهان را مخفي نگاه دارد !


آيا مسئولان و نيز افراد ناظر اين وضعيت را نمي بينند ؟


اصولا چه كسي بايد اعضاي هيات مديره را به حسابرسي وادارد ؟


از نظر ما ، عملكرد اعضاي هيات مديره بايد توسط مراجع قانوني مورد بازخواست قرار گيرد و آنان به خاطر سوء مديريت و عملكرد بايد مورد پيگرد قانوني و قضايي قرار گيرند.


5- بر طبق ترازنامه ، مبلغ 100/666/722/100 ريال توسط هيات مديره وام دريافت گرديده است .


مسئولان توضيح دهند اين وام ها چگونه و كجا مصرف گرديده اند ؟


6- سود ناويژه اين شركت مبلغ 786/814/143/33 ريال بوده است در حالي كه هزينه هاي حقوق مبلغ 712/827/273/14 ريال مي باشد . به عبارت ديگر بيش از 43 درصد از سود فقط صرف هزينه هاي حقوق شده است !


در كدام شركت تعاوني و يا موسسه اقتصادي خصوصي چنين امري ميسر و امكان پذير است !


7- بهشتي ، رئيس مجمع در قسمتي از جلسه از اعضاي هيات مديره فعلي خواست تا نظر خود را نسبت به برخي موارد ابهامي و نيز افزايش تعداد بازرسان اعلام دارند . هيچ كس از اعضاي هيات مديره خود را جهت پاسخگويي معرفي نكرد و جالب آنكه ، موقع معرفي كانديداهاي هيات مديره به غير از محمدرضا ذوالفقاري (عضو هيات مديره فعلي) كه خود را كانديد دوره جديد نكرده بود همه اعضاي قبلي يعني ابوالفضل زينلي – نصرت الله حبيبي – عنايت الله پورعبادي – فاطمه فرزانه قائمي و محمد طاهري و علي عرب كانديداهاي دور جديد بودند و اين افراد موقع معرفي خويش هيچ گونه اشاره اي به سوابق خود به عنوان اعضاي هيات مديره قبلي نكردند !


8- شركت تعاوني مصرف فرهنگيان از لحاظ شكل و سازوكار يك شركت خصوصي است اما افرادي كه به عنوان اعضاي هيات مديره و بازرس در آن حضور دارند اكثرا داراي سمت هاي اداري نسبتا بالا هستند و در ميان افراد كانديدا هيات مديره نيز اشخاصي داراي پست هاي متعدد اداري و مديريتي حضور داشتند.


به نظر مي رسد جذابيت هاي اين شركت تعاوني آن قدربالاست كه افرادي حاضرند از پست اداري خود براي تصدي آن هزينه كنند !


9- معماي صلوات!


بر اساس يك قانون نانوشته ،در جلسات مجمع شركت تعاوني مصرف فرهنگيان تهران ، معمولا تاكنون افراد هيات رئيسه مجمع براي تصويب بيلان شركت و يا تصويب بودجه سال بعد و موارد پيشنهادي ، از صلوات براي تاييد موارد مطروحه استفاده مي كردند !


اما روز مذكور ، با درايت معلمان و نيز هيات رئيسه مجمع از صلوات استفاده ابزاري نشد !


چگونه ممكن است براي تصويب ارقام ميلياردي به ذكر يك صلوات بسنده كرد !


و در همه اين مواقع نماينده وزارت تعاون نيز حضور داشته است ....


جالب است زماني كه افراد هيات مديره و ... در صحبت هاي خود و در برابر پرسش حاضران كم مي آوردند باز هم از صلوات براي پاسخگويي به منتقدان استفاده مي كردند !


10- صورت جلسه ابطال انتخابات شركت تعاوني در آن روز كه به امضاي نماينده وزارت تعاون رسيده بود توسط يكي از اعضاي هيات رئيسه به سرقت رفت كه باز هم با درايت معلمان و مساعدت نيروي انتظامي در دستان رئيس مجمع قرار گرفت!


11- يكي از اعضاء به نام "رحيم خامنه " كه البته دردوره هاي قبل يكي از اعضاي دائمي هيات رئيسه بوده است در جلسه عنوان كرد كه اين مجمع براي حسابرسي و باز كردن اعداد و ارقام تشكيل نشده است !


و در برابر اعتراض حاضران نسبت به عملكرد مجموعه ، عنوان كرد كه سازمان تبليغات اسلامي و نيز بيت رهبري اين شركت را مورد حسابرسي قرار دهند !


گزارش از : علي پورسليمان


http://www.smiedu.blogfa.com/post-989.aspx


هیچ نظری موجود نیست: