۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

شعر زندگی معلم

زندگي را شايد
غنچه تفسير كند وقت شكفتن به درخت
زندگي را شايد
ماه تعبير كند در دل شبهاي سياه .
زندگي را شايد
مرگ معنا بخشد در جهاني ديگر .
زندگي از نظر من اما :
رفتن و آمدن از مدرسه است ،
پيشه ام كاشتن معرفت است ؛
هديه آب به باغ دانش ،
بردن كودك معصوم به راه فردا .
كودكان چشم اميدي به نگاهم دارند
تا بياموزند علم ، رمز و راز دنيا
تا كه بنمايم صرف ، فعل راه فردا.
كودكان معني آب و هدف زندگي اند
كودكان راز گل و سادگي اند
زندگي را هر روز ،
مي كنم تفسير بر تخته سياه .
زندگي را هر روز،
مي كنم هديه به امواج نگاه
زندگي يافتن مجهولات است
زندگي تكيه شاگردان بر شانه ماست.
تا كه فرصت دارم
چون درختان در باد
صبر را پيشه خود خواهم ساخت
گرچه طوفان حوادث ببرد برگ مرا .
ريشه را سخت نمايم در خاك
تا كه در فصل بهار بار ديگر
بشوم سبز و بمانم در باغ


غبار دل

۱ نظر:

لینک باکس معلمان گفت...

با سلام به همکار عزیز
آدرس سخن معلم در لینک باکس اصلاح شد
موفق باشید