۱۳۸۸ مهر ۱, چهارشنبه

سخن روز


“روز قدس روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است”

هیچ نظری موجود نیست: