۱۳۸۸ اسفند ۱۷, دوشنبه

نظریه جدید رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس در مورد رابطه میان " کیفیت بخشی آموزش " و " میزان تعطیلات " ... و حلقه مفقوده ای به نام " واقعیات " !
هر سال و در آستانه نوروز و بعد از آن به یک باره بحث " تعطیلات " به موضوع روز رسانه ها تبدیل می شود ؛ شاید این نیز یکی از اثرات مخرب روزمرگی باشد که هر آن چه در معرض دید ماست به چشم می آید و به فکر ریشه ها و نیز برنامه ریزی برای رفع و یا بهینه کردن آن نبوده و نیستیم !


سخن معلم اخیرا و در راستای طرح " سند ملی " که در آن اشاره ای به روند حذف تعطیلات شده بود مطلبی در مورد آن منتشر کرد :


نقدی سربسته بر بسته ای خیلی محرمانه به نام " سند ملی آموزش و پرورش " !!


http://smiedu1.blogspot.com/2010/02/blog-post_12.html#more


البته سعی کرده ام تحقیقی در مورد بررسی تطبیقی تعطیلات به ویژه تعطیلات تابستانی بین چند نظام آموزشی جهان انجام دهم که به زودی آن را منتشر کنم ؛ اما موضوعی که به تازگی مطرح شده است و باید آن را جزء نظریه های جدید تعلیم و تربیت به حساب آورد ، تئوری رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس در مورد رابطه میان " کیفیت بخشی " و " میزان تعطیلات " است !


بخوانید :


" تعطيلات مدارس از حد منطقي فراتر رفته است


رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس:


تعطيلات مدارس از حد منطقي فراتر رفته است
رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس گفت: تعطيلات مدارس بايد به يك اندازه مطلوب و مناسب باشد كه متاسفانه اين تعطيلات از حد منطقي فراتر رفته است. علي كريمي فيروزجايي در گفتگو با فارس اظهار داشت: تعطيلات در ايران يكي از مقولاتي است كه با يك بازنگري دقيق در رابطه با آن بايد هرچه زودتر راهكارهايي براي كاهش آن اتخاذ شود. وي ادامه داد: در رابطه با تعطيلات مدارس و دانشگاه ها در كميسيون آموزش و تحقيقات، جلسات متعددي برگزار شده است كه مشخص شد تعطيلات مدارس و دانشگاه در ايران در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا بسيار بيشتر و نامناسب است. رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس افزود: رقم و آمار تعطيلات مدارس، بسيار بالاست و در همين زمينه كاهش تعطيلات مدارس در ايام عيد نوروز و فصل تابستان يكي از ضروريات نظام آموزشي محسوب مي شود. كريمي فيروز جايي تصريح كرد: يكي از عواملي كه موجب آمار بالاي تعطيلات در ايران شده است، محاسبه ايام تعطيل كشور بر اساس مناسبت هاي مذهبي، تاريخي و ملي است كه بايد براي آن چاره انديشي شايسته اي صورت گيرد. وي با اشاره به اينكه <تعطيلات موجب اتلاف هزينه ها و انرژي كشور مي شود> بيان كرد: جمعيت دانش آموزي و دانشجويي نياز به تفريح و استراحت مناسبي دارند و بايد با برنامه ريزي دقيق و مدون، ايام تعطيل خود را با كارهاي فرهنگي، تربيتي و آموزشي همراه كنند كه متاسفانه در كشور چنين امري مشاهده نمي شود. رئيس كميته آموزش و پرورش مجلس افزود: در راستاي كاهش تعطيلات مدارس، بحث هاي فراواني در مجلس و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس صورت گرفته است كه در ادامه با هدف كيفيت بخشي به تقويم تعطيلات مدارس، مجلس و كميسيون آموزش و تحقيقات تصميم خود را در رابطه با اين موضوع اتخاذ خواهند كرد. وي در پايان خاطرنشان كرد: هرچه تعطيلات مدارس در نوروز و فصل تابستان كاهش يابد در راستاي رسيدن به هدف و كيفيت بخشي در نظام آموزش، موفق تر عمل خواهيم كرد. آفتاب یزد ۱۷/۱۲/۸۸ "


واقعیت این است که ساختمان های مدارس و وضعیت فیزیکی آن به هیچ وجه با ویژگی های یک نظام آموزشی اثر بخش مطابقت ندارند !


در واقع مدارس به زندان بیشتر شباهت دارند تا یک محیط برای پرورش و آموزش !


از سوی دیگر ، آزادی عمل معلم برای مدیریت این وضعیت و تغییر و نوآوری هم در مرتبه پایینی قرار دارد و در مدارس از ترس به هم خوردن نظم که مساوی با 
" سوء مدیریت " است سعی می شود که دانش آموزان به هر صورت ممکن پشت میزهای خود دپرس شوند !از روش های متنوع و مدرن تدریس تنها" سخنرانی " برجای مانده است !


هر چند در کلاس های 40 نفره امکان اجرای این روش نیز وجود ندارد و نقش معلم به یک کنترل چی تنزل داده شده است !


اما از همه مهم تر که نقشی کلیدی و راهبردی در آموزش ایفا می کند همان فقدان و یا کاهش شدید " انگیزه ها " برای فرآیند " پرورش " هم از سوی " دانش آموز " و هم " معلم " است .


شاید به علت فقدان چشم اندازی روشن و قابل پیش بینی از آینده تحصیلی و مهم تر از آن " شغلی " ، دانش آموزان انگیزه ای در خود برای تلاش بیشتر نمی بینند و وقتی که پای صحبت آنان می نشینی شاید اکثریت آینده خود را در آن سوی مرزها جست و جو می کنند !


از طرف دیگر معلم نیز به عنوان استوانه دیگر تعلیم و تربیت به علت مسائل و مشکلات بی شمار زندگی که او را احاطه کرده است و نیز فقدان یک " سیستم ارزشیابی هوشمند و به روز " انگیز ه ای برای تغییر وضعیت موجود ندارد و بیشتر ترجیح می دهد که موافق جریان حرکت کند !


به محض رویت چند تعطیلی در تقویم لبخند و امید بر لبان همه نقش می بندد شاید که این تعطیلات بتوانند مرهمی برای این زخم های ناشی از روزمرگی باشند ...


به نظر می رسد که مسئولان و برنامه ریزان کوچک ترین اطلاعی از وضعیت درونی سیستم ندارند و بیشتر آن چه را که دوست می دارند می بیینند تا آن چه که باید باشد !


از این روست که با وجود گذشت سال ها از این بحث های بیهوده در مورد " اثرات مخرب تعطیلات " هنوز تقویم غیر رسمی بر نوع رسمی آن غلبه دارد !


بهتر است مسئولان به جای ارائه نظریات آن چنانی کمی از پستوهای خود بیرون آمده و از نزدیک واقعیات را لمس کنند !


شاید ...

هیچ نظری موجود نیست: