۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

توزیع گسترده نشریه " زمزمه " در مدارس برای چند سال ... با کدامین منطق و توجیه قانونی ، اخلاقی و یا منطقی؟ !
در حالی که وبلاگ چند معلم و یا تشکل تحمل نشده و دائم در معرض " فیلترینگ " و یا مسدود شدن " قرار می گیرد چگونه نشریه زمزمه به راحتی و به صورت وسیع از طریق سیستم دولتی توزیع می شود ؟!
آیا این معنای " عدالت " است !

شاید نشریه " زمزمه " را دیده و یا خوانده باشید .


این نشریه به صورت ماهنامه منتشر می شود و صاحب امتیاز آن تشکلی به نام " کانون تربیت اسلامی فرهنگیان " می باشد .


مسولیت این تشکل فردی نیست به جز فرشیدی وزیر سابق آموزش و پرورش !


این نشریه به قیمت 4000 ریال در دکه فروشی ها به فروش می رسد .


اما نکته مهم در این میان آن است که " زمزمه " پس از روی کارآمدن دولت نهم به صورت رایگان و در تیراژ وسیع به تمام مدارس ارسال می شود !


شاید بتوان روی میز مدیران و یا آموزگاران این نشریه را به وفور یافت !


شاید مسئولان بگویند که نشریه زمزمه برای مدارس ارسال می شود و بقیه هم می توانند این کار را انجام دهند ؛ اما نکته مهم آن است که این نشریه در دبیرخانه ادارات آموزش و پرورش و در باکس مدارس قرار می گیرد !


در واقع ، سیستم توزیع این نشریه به ظاهر خصوصی از طریق سازوکار دولتی صورت می گیرد !


پس از دوم خرداد 76 و پاگرفتن تشکل های مختلف ، سازمان معلمان ایران نیز در مدارس شکل گرفت .


نشریه این تشکل یعنی " سخن معلم " در ابتدا از طریق دبیرخانه ادارات به مدارس ارسال می شد اما با اعتراض تشکل های به اصطلاح " اصول گرا " و به ویژه " خانه معلم " جلوی توزیع آن گرفته شد .


مسئولان تشکل سازمان معلمان حتی درصدد تصویب ماده ای قانونی بودند که همه تشکل های شناسنامه دار بتوانند از این طریق نشریه خود را توزیع کنند .


همان موقع افرادی چون " فرشیدی " به دولتی بودن سازمان معلمان اعتراض می کردند و دائما آن را بوق و کرنا می کردند اما اکنون خود ایشان باید توضیح دهند که چرا به این کار مبادرت ورزیده است و سالهاست که این کار در حال انجام شدن است !


مسئولان سازمان معلمان پس از اعتراض تشکل های دیگر توزیع آن را از طریق دبیرخانه به حالت تعلیق در آوردند اما نشریه زمزمه همچنان در مدارس زمزمه می کند !


از سوی دیگر ، منابع مالی این نشریه کدام ها هستند ؟


شاید مستند نمودن این منابع به مسائلی چون آگهی و.. یک شوخی بیشتر نباشد !


دیگر این که مسئولان " کانون تربیت اسلامی " تا کی می خواهند از رانت های دولتی استفاده کنند ؟


آقای فرشیدی اگر حرفی برای گفتن داشت در همان دوران وزارت خود آن ها را به منصه ظهور می رساند !


در حالی که وبلاگ چند معلم و یا تشکل تحمل نشده و دائم در معرض " فیلترینگ " و یا مسدود شدن " قرار می گیرد چگونه نشریه زمزمه به راحتی و به صورت وسیع از طریق سیستم دولتی توزیع می شود ؟!


آیا این معنای " عدالت " است !


انتظار پاسخ از این مسئولان شاید سرابی بیش نباشد ...

در حالی که تشکل های مستقل معلمان در وضعیت نامناسبی به سر می برند و امکان برگزاری حتی یک جلسه را ندارند و بسیاری از وبلاگ های آن ها در معرض تهدید قرار دارند ، وزیر آموزش و پرورش این دولت برای برگزاری نشست کانون تربیت اسلامی فرهنگیان پیام می فرستد و حتی این پیام در سایت وزارت آموزش و پرورش منتشر می شود !
بخوانید :


وزیری از " جنس فرهنگیان " .... البته با کمی دیدگاه " خودی و غیر خودی " !


http://smiedu1.blogspot.com/2009/12/blog-post_17.html

هیچ نظری موجود نیست: