۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

وزير محترم جناب آقاي حاجي بابايي براي شما مي نويسم !!

شهين دخت ميان دشتي - عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایرانیک دانش آموز :
 ... بی خودی برای ما " فیلم " بازی نکنید ...."


در يك صبح جمعه در آزمون آموزش ضمن خدمت دوره هاي غير حضوري " وصاياي امام(ره)وولايت فقيه استمرار حركت انبيا " شركت كردم .با توجه به اينكه قبلا عكس دريافت كرده و كارت ورود به جلسه صادر نموده بودند،انتظار تطبيق عكس با فرد آزمون دهنده را داشتم كه متاسفانه چنين نبود . يك صندلي خالي پيدا كرده و نشستم . سالن خيلي شلوغ بود،چه استقبالي!


سوالات آزمون در دو گروه الف و ب طراحي شده بود و تاكيد بر اين بود كه دقت شود پاسخ نامه هاي مربوط به هر سوال دريافت گردد . پاسخ نامه من گروه الف بود و طبيعي است كه بايد طرفين من پاسخ نامه ي گروه ب را داشته باشند. اما با كمال تعجب متوجه شدم سمت راست من هم گروه الف است ، از او پرسيدم: چرا شما الف هستيد ؟ فكر مي كنم اشتباه شده و بايد اصلاح كنيد.نگاه معني داري به من كرد و گفت:"زياد مهم نيست ،سخت نگير،ولش كن."
 پاسخ خانم معلم برايم جالب و عجيب بود !


آزمون شروع شد.
سرو صدا ي زياد و مشورت هاي گروهي اجازه ي تمركز جهت پاسخ به سوالات را نمي داد .البته چون كسي مرا نمي شناخت از من سوالي نمي شد اما ، "8 الف" ، "12 چي ميشه؟" ، "15 ج" و.......همچنان ادامه داشت .


يكي از مجريان با صداي بلند گفت : "خانم ها ساكت باشيد بازرس از سازمان آمده، چند دقيقه دندان روي جگر بگذاريد تا ايشان بازديد كنند و بروند."همه خنديدند و سپس سكوت سالن را فرا گرفت.من از فرصت استفاده كردم و شروع به پاسخ دادن به سوالات كردم اما چند دقيقه اي طول نكشيد كه سرو صدا ها بيش ازپيش از سر گرفته شد.متوجه شدم كه بازرسين رفته اند. با صداي بلند به مجريان اعتراض كردم و گفتم: اگر نمي توانيد جلسه ي آزمون را اداره كنيد نبايد مسئوليت مي پذيرفتيد و رو به همكاران هم با اعتراض گفتم :همه ي ما معلم هستيم و اين رفتار صحيح نيست .چند لحظه سالن ساكت شد ،يكي ديگر از مجريان گفت:"خانم ها ساكت باشيد يكي از خودتان دارد اعتراض مي كند ." وتعجب بيشترمن براي اداره ي جلسه  وچه استدلال متین و منطقی !؟


خلاصه با عذابي اليم آزمون را به پايان رسانده و هنگام دادن پاسخ نامه به مسئول سالن گفتم :به آزمون شبيه نبود . فقط خنده ي كش داري بود که تحويل  من داده شد.هنگام خروج، دوباره مسئولين و بازرسين را ديدم و اعتراض خود را بیان نمودم اما دريغ از یک پاسخ...
با خود گفتم اعتراض جايگاهي ندارد چون خانه از پاي بست ويران است ولي علامت هاي بزرگ سوال ذهن مرا  همچنان به خود مشغول داشته بود ...


آقاي وزير!
مشت نمونه اي از خرواراست !
واقعا هدف از برگزاري اين دوره ها با اين مفاد و شرایط چيست؟
آيا به عنوان نمونه آزمونی که اين چنين غير مسئولانه برگزار مي گردد توهين  به  مقام معلم محسوب نمي شود؟


 آیا ارائه ي 17 ساعت ضمن خدمت آن قدر مهم است كه باید همه چیز به بازی گرفته شود ؟


قطعا فرم هاي ارزش يابي عملكرد معلمان را مطالعه نموده ايد ، يكي از بند هاي آن ارائه ي گواهي نامه هاي ضمن خدمت مي باشد و احتمالا استقبال فرهنگيان از گذراندن اين دوره ها در راستاي ارتقا‌ علمي در جهت بالا بردن كيفيت تدريس مي باشد ، آیا این مهم محقق شده است ؟


لطفا بار ديگر به بند هاي فرم هاي ارزشيابي عملكرد معلمان نظري جديد بيفكنيد تا شاه كليد پاسخ به اين گونه رفتارها مشخص شود .


چرا يك گروه ارزياب جهت بررسي اقدامات مسئولين آموزش ضمن خدمت و يا كار شناسان ارتقا علمي معلمان تعيين نمي كنيد تا نتيجه ي واقعي اين بخش را به اطلاع برسانند و واقعيات آن گونه كه هست عنوان شود .


چرا سعي درايجاد انگيزه هايي درست ، واقعي و موثردر جهت رشد و توسعه سطح آموزشي معلمان وبه روز نمودن اطلاعات آنان وبه تبع آن رشد آموزش ، پرورش وحلقه ي مفقوده یعنی پژوهش نمي شود ؟
بياييد براي رضاي خدا جايگاه ضوابط را از روابط مشخص وديواري به بلنداي وجدان هاي انسان هاي خداجو ، متعهد و مسئول بين اين دو بنيان نهيد ....
 وزير محترم !
جناب آقاي حاجي بابايي
براي شما مي نويسم !!


چه كسي پاسخ گو خواهد بود...سخن معلم :
در تایید  نظراین همکار محترم ...
یک بار سر جلسه امتحان وقتی که در برابر تقلب یکی از دانش آموزان به او تذکر دادم و گفتم که در صورت تکرار مورد صورت جلسه خواهد شد این دانش آموز پاسخی به من  داد که  سال هاست  آن فراموش نکرده و همچون زخمی بر روان من باقی مانده است !
آن دانش آموز در پاسخ به من و در حضور دانش آموزان دیگر چنین گفت :
" آقا !
پدر و مادر من هم فرهنگی هستند .
من می دانم معلمان در امتحان کلاس های آموزش ضمن خدمت چه کارها که نمی کنند ؟!
بی خودی برای ما  " فیلم " بازی نکنید ...."

هیچ نظری موجود نیست: