۱۳۸۸ اسفند ۲۰, پنجشنبه

اعتصاب غذای محمد داوری

حدود چند هفته قبل معاون وزیر اطلاعات برای بازدید به بند ایشان آمده است .
بر خلاف سایرین که سکوت اختیار می کنند آقای محمد داوری و نیز آقای مهدی کریمیان به وضعیت موجود اعتراض می کنند .
10 دقیقه پس از رفتن ایشان این دو نفر به سلول انفرادی منتقل می شوند و در اعتراض به این کار مسئولان اعلام می کنند که به خاطر تنبیه این کار را می کنیم !
هیچ گونه امکاناتی از قبیل کتاب ، تلویزیون ، روزنامه و حتی رفتن به هواخوری روزانه در اختیار آن  دو نفر نیست ؛ تنها در هفته یک روز هواخوری  به آن ها داده می شود ضمن آن که با اصرار فراوان  فقط روزنامه کیهان در اختیار آن ها قرار می گیرد !
محمد به مدت یک هفته اعتصاب غذا نموده است اما مسئولان هیچ گونه توجهی به این کار نکرده اند !
محمد داوری همچنان در انتظار برگزاری دادگاه خود می باشد.

هیچ نظری موجود نیست: