۱۳۸۸ اسفند ۱۳, پنجشنبه

سخن روز- سخنان دکتر مصدق در دادگاه نظامی

سخنان دکتر مصدق در دادگاه نظامی - ۱۴ اسفند سالروز درگذشت چهره ملی

اکنون من به جرم این که دست خط پادشاه را اجرا نکرده ام در یک دادگاه نظامی که هویت آن بر کسی مستور نیست محکوم شده ام. عدم اعتنا به اصول قوانین اساسی و اجرای آن به ضرر مردم، سبب می شود که استعمارگران بتوانند اراده ی خود را به یک نفر تحمیل کنند . من نه به مال عقیده دارم، نه به مقام، و هدف من در زندگی یکی است و آن استقلال و عظمت کشور است که به خاطر همین هدف زنده ام و کمال سربلندی است که در این را از بین بروم و خدا را شاکرم که در خلال این سرنوشت تیره و تار که برایم مقدر فرموده است، این محاکمه وسیله ای شد که پس از پنجاه سال از مشروطیت در افکار عمومی این مسئله مطرح می شود که در رژیم مشروطه و دموکراسی، عزل و نصب رییس دولت که عالی ترین مظهر اقتدارات حکومت است، به اراده یک نفر است یا به اراده اکثریت ملت؟! و شخص غیر مسئول و تغییرناپذیر آیا می تواند فرمانده مطلق العنان باشد و باز هم آن مملکت را مشروطه بدانند یا نه؟ محاکمه من تنها یک امری نیست داخلی، چون که نهضت ملی ایران سبب شده جنبه بین المللی هم پیدا کند و مورد توجه دنیا قرار بگیرد و همه می خواهند بدانند نتیجه آن به کجا می رسد؟ چنانچه دادگاه نظامی در معنی و مفهوم مشروطیت شک کند، عقلای عالم و سیاست شناسان معنای واقعی مشروطیت را فهمیده اند و اگر ببینند که پس از نیم قرن مشروطیت ما، رجال و دادرسان محاکم در الفبای مشروطیت وا مانده و مردی را به جرم این که گفته است: وزرای دولت و نخست وزیر فقط در مقابل مجلسین مسئولیت دارند، محکوم می کنند و باز اگر ببینند دولتی که استعمارگران بیگانه را از مملکت بیرون رانده و دچار جبس و بند می کنند و ناسزا می گویند، آیا به رشد سیاسی ما چگونه فکر می کنند؟

هیچ نظری موجود نیست: