۱۳۸۸ اسفند ۱۵, شنبه

اميدهای تازه به آزادي رسول بداقي


امروز از بازداشت رسول بداقي،عضو هيات مديره ي كانون صنفي معلمان،بيش از 6 ماه مي گذرد. دهم شهريور،هنگامي كه با هماهنگي نيروهاي امنيتي و مسئولان اداره ي آموزش و پرورش اسلامشهر،بداقي را بازداشت كردند،كمتر كسي مي پنداشت كه اين بازداشت،چنين به درازا بكشد؛ وعجيب تر اين كه، پس از گذشت ماه ها، نخستين جلسه دادگاه او نيز برگزار نگردد!
وكيل بداقي،خليل بهراميان، هم كه تاكنون چندبار، با وي ملاقات داشته است،ضمن اين كه مي گفت بداقي به ايشان گفته است او را در آموزش و پرورش دستگير كرده اند،تنها مي داند اتهام او اقدام عليه امنيت كشور اعلام شده وهنوز هم پرونده ي بداقي را نديده و مطالعه نكرده است. حدود دو ماه پيش بود كه از سوي خانواده ي بداقي اعلام شد كه بر پايه شرح وضعيت ارائه شده ي زندان،براي رسول،120 ميليون وثيقه،در نظر گرفته شده است. اماچندي پس از آن،گويا با تغيير بازپرس پرونده،اعلام شد كه پرونده،به بررسي و بازخواني مجدد،نيازمند است. با اين حال،در پيگيري امروز خانواده ي بداقي و با رجوع به دادسراي انقلاب،اميدواري ها به آزادي رسول بيشتر شده است. آن گونه كه برادربداقي گزارش مي داد، برخي از مسئولان دادسرا، نويد آزادي او را تا چند روز آينده، داده اند. هرچند امروز دادستان حضور نداشته است اما معاون ايشان،از آزادي زودهنگام برخي زندانيان،از جمله بداقي، خبر داده است. حتي يكي دو قاضي مطلع از پرونده، از ادامه ي بازداشت او ابراز تعجب نموده اند!

هیچ نظری موجود نیست: