۱۳۸۹ آذر ۲۱, یکشنبه

استغفار ما !

علی رضا هاشمی ، دبیر کل سازمان معلمان ایران :


 
ضمن تشکر از سخن معلم و همه دوستان حتی نوع ناشناس آن ، نظرات شخصی خویش را در باب مطالب پیرامون " صنف و سیاست " در زیر مطرح می کنم :
1- در این شب ها که گل از برگ و برگ از باد و باد از خویش می ترسند ، دوستان با نظر ورزی خود ، ورزیده تر می شوند و ما نیز ضمن استفاده ؛ از تخریب و حذف نگرانیم .
2- اگر متهمی را به خاطر جرایمی کوچک اعدام کنند ، ظلم نکرده اند بلکه مرتکب جنایت شده اند ؛ چه رسد به آن که متهم مستحق پاداش هم باشد .
3- در کتاب مقدس مسلمانان می خوانیم : " و لاتنسوا الفضل بینکم " در میان خود بزرگواری را فراموش نکنید "
دوستان با بزرگواری از کنار خودخواهی ها و غفلت ها بگذرند و مطالبات ملی همچون آزادی ، عدالت ، پیشرفت و معنویت را دنبال نمایند .
4- این نوشته ها مانند برنامه نود و برنامه هفت صدا و سیمای انحصاری همگی نشان از آن دارد که سرمایه اجتماعی در جامعه ما بسیار پایین بوده و ما در مرحله " جنگ همه علیه همه " قرار داریم ؛ اگر نبود چسب قدرت ، قطعا شمشیرها کشیده می شد !
5- یاد کنیم از دکتر ابراهیم یزدی ، دکتر تاج زاده.... و دوستان معلم خود ؛ محمد داوری ، هاشم خواستار ، عبدالله مومنی ، عبدالرضا قنبری ، رسول بداغی .... و آزادی شان را از خداوند طلب کنیم .
6- فرار از فعالیت سیاسی در شرایط امروز ایران نه شدنی است و نه مطلوب !
دوستان صنفی هم پس از چند سال به مسیر سازمان معلمان آمدند که هم مطالبات صنفی را به جد دنبال کرده است و هم با خواست ملت ایران همراهی نموده است .
7- توبه بر لب
سبحه بر کف
دل پر از شوق گناه
معصیت را خنده آمد ز استغفار ما !

هیچ نظری موجود نیست: