۱۳۸۹ آبان ۶, پنجشنبه

تلنگری به درون ( 2 ) ...
به این تصاویر با دقت نگاه کنید :
حال پیدا کنید: 
 1 - وجوه اشترک و افتراق بین این ها و برخی آدم ها را !
 2 -  مواظب باشید به کجا تکیه می دهید !
پایان ...


هیچ نظری موجود نیست: