۱۳۸۹ آبان ۱, شنبه

گزارشی درباره ی مختار اسدی


بازتابی از زندگی :

گزارشی درباره ی مختار اسدی


مختار اسدی، فرهنگی و عضو کانون صنفی معلمان در تاریخ هفتم تیر 89 و در پی فراخوان حراست آموزش و پرورش کرج بازداشت گردید و در تاریخ نهم شهریور 89 پس از 66 روز بازداشت آزاد شد. پیش از بازداشت ، اسدی و همسر فرهنگی اش ،پی گیر انتقال به زادگاهشان- کردستان – بودند. همزمان با روزهای بازداشت اسدی با انتقال همسرش موافقت شد. آن روزها ،خانواده ی اسدی دچار نابسامانی سختی شده بودند، از سویی درگیری با پرونده ی مختار و از دیگر سو فراهم کردن برنامه ی سفر، به سامانی هر چه زودتر در کردستان، نام نویسی بچه ها، سازماندهی خانم اسدی و ...
به هر روی پس از رهایی اسدی،آموزش و پرورش کرج با انتقال او نیز موافقت کرد.این خانواده پس ازیک سفر به سنندج ، واپسین روزهای شهریور برای زندگی به کردستان رفتند.
در روزهای پایانی شهریور، تازه سنگ اندازی های دست های پنهان در روند سازماندهی مختار آغاز شد. ناحیه ی یک سنندج- انتقالی مختار برای این منطقه بوده است- ایشان را مازاد اعلام کرد.به او پیشنهاد رفتن به شهرستان های استان کردستان را می دهند،اما مختار بر بر نظر خود پافشاری می کند. او درخواست می کند یا در دو ناحیه ی سنندج سازمان دهی شود ویا او را به کرج برگردانند. مهر آغاز می شود و مختار در سازماندهی سنندج وارد نمی شود. در گیری بالا می گیرد و هر دو سو کوتاه نمی آیند. در این گیر- و- دار همکاران کانون کردستان با تمام نیرو به مختار پیشنهاد ورود به دعوا را می دهند که مختار مخالفت می کند. در آخر مختار مسئولان را از تهیه ی جعبه ی واکس و کار در بیرون اداره می ترساند – این پیشنهاد مورد پسند همکاران کانون نیز قرار می گیرد -. در میانه ی این درگیری ها یکی از نیرو های امنیتی کردستان با اسدی تماس می گیرد و کارشکنی ها در روند سازمان دهی او را از سوی اداره اطلاعات ندانسته وبه مختار قول می دهد که برای گشایش کارش همکاری لازم را انجام دهد.پس از چند روز، مختار به دیدار رئیس اداره کل آموزش وپرورش کردستان می رود وایشان نیز با خوش رویی و با برخورد خوب وعده می دهد که همه ی تلاش خود را به کار برد تا هر چه زودتر کار او به سرانجام برسد. در همه ی مدت درگیر ی های یاد شده ، همکاران کانون در کنار اسدی و در جریان کارها بودند.
سر انجام با همکاری رئیس اداره ی کل آموزش و پرورش - آقای ساکی - واداره اطلاعات کردستان و پی گیری های مختار و همراهی کانون صنفی کردستان، هفته ی چهارم مهر در ناحیه ی دو سنندج شروع به کار کرد.
ما هم از همه ی کسانی که در به سامانی کار این همکار دوست داشتنی، همکاری وهمراهی کرده اند – بویژه همکاران کانون کردستان - سپاس گزاری می کنیم.
همچنین قدردانی ویژه ی خود را به برخی از دوستان کانون کردستان که در شهریور ماه به خانه ی همکار در بندمان رسول بداقی رفته اند اعلام می کنیم .
 به امید آزادی هر چه زودتر هاشم خواستار، رسول بداقی ، محمد داوری و عبدالله مومنی .


هیچ نظری موجود نیست: