۱۳۸۹ مهر ۲۴, شنبه

نگاهی به کتاب جامعه شناسی ( 1 ) سال دوم دبیرستان – گفت و گوی سخن معلم با یکی از دبیران در مورد تغییرات کلی درس جامعه شناسیکتاب جامعه شناسی سال دوم رشته علوم انسانی تغییرات کلی کرده است .

متن زیر گفت و گوی سخن معلم با یکی از دبیران باتجربه این درس است .

سخن معلم :چه تغییراتی در این کتاب روی داده است ؟
ا.ف :
کلیه موضوعات و ماهیت این کتاب تغییرکرده است و بیشتر مفاهیم آن به صورت انتزاعی درآمده است .
سخن معلم :
منظور از انتزاعی چیست ؟
 ا. ف :
کتاب قبلی جامعه شناسی جنبه کاربردی داشت و فهمی عمیق و عمل گرا از موضوعات مختلف جامعه و کارکردها و روابط آن به دانش آموزان می داد اما متاسفانه در ویرایش جدید این ها حذف شده و یا ملموس نیستند .
یک سری مطالب کلی که شاید بیشتر به درد حفظ کردن می خورند .
سخن معلم :
می شود کمی مصداقی تر بگویید ؟
ا.ف :
مثلا درس دوم کتاب در مورد علوم انسانی و کنش ها و پیامد های آن است . در این کتاب جز یک مورد جزیی و گذرا هیچ مصداقی برای این مفاهیم ارائه نشده است اما کتاب سابق در ارتباط با نقش ، جایگاه انسان ، قانون و تعیین نقش ها ، سازگاری و عدم سازگاری ، رضایت مندی و نارضایتی در جامعه ، انتخاب کار ، انتخاب شغل ، همسر حرف برای گفتن داشت که همه این آیتم ها در کتاب جدید به نوعی حذف شده اند .
همان طور که می دانید دوران دبیرستان ، زمان هویت یابی دانش آموزان است .
هویت یک دانش آموز چگونه تعریف می شود ؟
شغل ، همسر ، کار و وظایف و کارکردها به گونه این هویت را تشکیل می دهند .
به نظر می رسد در کتاب جدید این " هویت سازی " مغفول مانده است .
مزایای اجتماعی در کتاب امسال حذف شده اند . هیچ راهکاری هم ارائه نشده است .
بحث امتیازات اجتماعی ، تفاوت های فردی ، حیات اجتماعی همه حذف شده اند . بحث صلاحیت ها و مهارت ها و چگونگی کسب آن ها و این که دانش آموز چگونه نقش خود را بشناسد و از چه مزایایی بهره ببرد و یا چگونه مزیت های خود را افزایش دهد همه حذف شده اند .
سخن معلم :
اگر این ها حذف شده اند پس چه چیزی جایگزین آن ها شده است ؟
ا.ف :
یک سری مفاهیم کلی مانند تعریف علوم انسانی ، علوم طبیعی و فلسفه مانند پدیده های اجتماعی ، اهمیت علوم اجتماعی ، تاریخچه ای از جامعه شناسی ، جامعه شناسی تفهمی و انتقادی و... مطرح شده اند در حالی که در در مرحله اول دانش آموز باید شناختی از خود و پیرامون خویش داشته باشد .
صفحه 54 این کتاب در مورد ویژگی های مشترک موجودات زنده است که البته این مباحث در کتاب دین و زندگی درس دوم به گونه ای تکرار شده اند !
سخن معلم :
شما گفتید که کتاب از حالت کاربردی خارج شده است . منهای اشکال بیرونی و تاثیرات دراز مدت در شکل گیری شخصیت اجتماعی دانش آموزان چه تغییراتی در دادن خوراک به دانش آموزان حاصل شده است ؟
ا. ف :
در کتاب قبلی ، تکالیفی چون خلاصه درس ، فکر کنید و پاسخ دهید ، بحث و گفت و گوی گروهی و فعالیت های عملیاتی در کلاس به دانش آموزان داده می شد ؛ اما در کتاب جدید فعالیت ها از سطح شناختی بالاتر نمی رود . فعالیت هایی چون  " خلاصه کنید ، مفاهیم کلیدی و آن چه از این درس آموختیم " ؛ رئوس فعالیت های دانش آموز در کلاس و در کتاب جدید هستند .
در پایان هر فصل در کتاب قدیم ، انتظار می رفت که دانش آموزان بتوانند موارد را به صورت هدف های رفتاری بیان کنند ، توضیح بدهند و تحلیل کنند که البته همه این ها در کتاب جدید حذف شده اند .
به نظر می رسد هدف مولف و یا هیات مولفان در کتاب قدیم بازشناسی فرد به عنوان عضوی از جامعه و نقش وی در این تعاملات مطمح نظر بوده است . این که موانع رشد و شکوفایی خود را بشناسد و عوامل آن را تحلیل کند ولی به نظر می رسد که در کتاب جدید این عوامل مورد نظر نیستند .
مثلا صفحه 106 کتاب جدید موضوعش " شناخت اجتماعی عقلی " است .
درس 17 کتاب جدید عنوانش " شناخت اجتماعی شهودی " است . صفحه 112 در مورد " جهان توحیدی و علوم حیاتی " است و موضوعات این ها بیشتر به منطق و یا فلسفه و معارف می خورند تا جامعه شناسی !
کتاب جدید کاری به مصادیق و واقعیت ها ندارد !
سخن معلم :
آیا برای تغییر کتاب از دبیران نظرخواهی شده است و نیز با توجه به تغییر کلی کتاب دوره آموزشی خاصی برای دبیران این درس در نظر گرفته شده است ؟
ا.ف :
متاسفانه هیچ نظر خواهی و یا نظر سنجی برای این تغییرات به عمل نیامده است و یا هیچ دوره ضمن خدمت و یا بازآموزی برای دبیران این درس در نظر گرفته نشده است !
سخن معلم :
از این که وقت خود را در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم .
پایان گزارش /

هیچ نظری موجود نیست: