۱۳۸۹ آبان ۱۲, چهارشنبه

شجاعت يعني اين !در یکي از دبيرستان ها هنگام برگزاري امتحانات سال ششم دبيرستان به عنوان موضوع انشا اين مطلب داده شد که ”شجاعت يعني چه؟محصلي در قبال اين موضوع فقط نوشته بود : ”شجاعت يعني اين
و برگه ي خود را سفيد به ممتحن تحويل داده بود و رفته يود !
اما برگه ي آن جوان دست به دست دبيران گشته بود و همه به اتفاق و بدون …استثنا به ورقه سفيد او نمره 20 دادند .
فكر مي كنيد اون دانش آموز چه كسي مي تونست باشه؟
 دکتر علی شریعتی

منبع : طنز ایران

هیچ نظری موجود نیست: