۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

مراسم ختم مادر گرامی امیر قزاقی ، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایرانبدین وسیله به اطلاع می رساند:
 مراسم ختم مادر گرامی جناب آقای امیر قزاقی ، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران ، روز پنج شنبه مورخ 14/5/89 ساعت 17 تا 30/18 به نشانی : خیابان پیروزی - بلوار ابوذر - بین پل پنجم و ششم - مسجد جامع ابوذر برگزار  می گردد .
حضور اعضا و همکاران گرامی مزید امتنان و موجب تسلی بازماندگان آن مرحومه خواهد بود .

هیچ نظری موجود نیست: