۱۳۸۹ مرداد ۱۳, چهارشنبه

6 سال زندان برای رسول بداقی
حکم دادگاه بدوی رسول بداقی،عضو هیآت مدیره ی کانون صنفی معلمان صادر گردید. برپایه ی سخن مسعود شفیعی،وکیل مدافع،بداقی به 6 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت های اجتماعی محکوم گردیده است. یک سال از زندان او به جرم تبلیغ علیه نظام و5 سال دیگر به جرم تبانی و تجمع غیر قانونی صادر شده است. رسول بداقی از تاریخ 10/6/88 در زندان بسر می برد و تاکنون هیچ گونه مرخصی نداشته است. گفتنی است این حکم دادگاه بدوی است و وکیل قصد اعتراض به آن را دارد. قاضی این پرونده ،قاضی صلواتی می باشد.
منبع :
برشی از دغدغه های یک آموزگار

هیچ نظری موجود نیست: