۱۳۸۹ مرداد ۱۷, یکشنبه

نگاهی به پایان نامه کارشناسی محمد داوری با عنوان " " بررسی راه های تعمیق ارزش های انقلاب در دانش آموزان مقطع متوسطه "محمد داوری مسئول آموزش و اطلاع رسانی سازمان معلمان ایران و سردبیر سایت سحام نیوز ، کارشناس ارشد در رشته مدیریت آموزشی است .

او در سخن معلم یادداشت های زیادی را نگاشته است .


او 17 شهریور سال قبل در دفتر حزب اعتماد ملی دستگیر و پس از حدود یک سال بازداشت در حکم تجدید نظر صادره از شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد .


موضوع پایان نامه آقای محمد داوری برای اخذ درجه کارشناسی " بررسی راه های تعمیق ارزش های انقلاب در دانش آموزان مقطع متوسطه " می باشد که به راهنمایی آقای صفدر مختار زاده و در مرکز آموزش عالی فرهنگیان مشهد در سال 1376 نگارش گردیده است .


این در حالی است که ایشان به " فعالیت تبلیغی علیه نظام " متهم گردیده است !


سعی خواهیم کرد به صورت خلاصه و در چند یادداشت نگاهی به پژوهش ایشان داشته باشیم .


برای تحقق هدف ، نمونه ای به حجم 100 نفر از دانش آموزان دختر و پسر ، 10 دبیرستان شهرستان بجنورد و 100 نفر والدین آنان و 50 نفر از معلمان و مربیان همان آموزشگاه ها انتخاب شد و پژوهش روی آن ها اجرا گردید .


در مجموع ، 6 آیتم و یا سوال پژوهشی انتخاب شده است که به قرار زیر است :


1- پای بندی والدین به ارزش های انقلاب در تعمیق ارزش ها بر دانش آموزان موثر می باشد .


2- پای بندی معلمان و مربیان به ارزش های انقلاب در تعمیق ارزش ها بر دانش آموزان موثر می باشد .


3- عملکرد صحیح مسئولین اجرایی به ارزش های انقلاب در تعمیق ارزش ها بر دانش آموزان موثر می باشد .


4- برپایی برنامه های پرمحتوای فرهنگی انقلاب در تعمیق ارزش ها بر دانش آموزان موثر می باشد .


5- برگزاری جلسات بحث و انتقاد به ارزش های انقلاب در تعمیق ارزش ها بر دانش آموزان موثر می باشد .


6- التزام عملی دانش آموزان به ارزش های انقلاب در تعمیق ارزش ها بر دانش آموزان موثر می باشد .


برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون آماری تفاوت معناداری میانگین نمونه با جامعه استفاده شده است .


ایشان در صفحه 41 و در بخش ادبیات و پیشینه تحقیق این گونه می نویسد :


" 2- بررسی وضعیت خانوادگی نوجوانان کجرو و بزهکار :


این تحقیق که شاید بتوان گفت مهم ترین مساله ای که ممکن است در بزهکاری نوجوانان نقش داشته باشد مطالعه کرده است از این جهت با پژوهش ما مربوط بوده که پای بندی به اصول و ارزش های اسلامی در خانواده به ویژه والدین محیط خانواده را به گونه ای می سازد که کم تر احتمال می رود فرزندان در آن محیط کجرو و بزهکار بار آیند ، لذا با این تصور که پای بندی والدین به ارزش های اسلامی موجب تعمیق آن ارزش ها در دانش آموزان فرزندان آنان  می گردد و بالعکس عدم پای بندی آنان به این ارزش ها موجب بزهکاری و تعمیق نیافتن ارزش ها در اعماق آنان می شود ؛ حال با این توضیح به نتایج حاصله این پژوهش می پردازیم :


این تحقیق به وسیله خانم " طاهره امانیان " رشته آموزش ابتدایی جهت اخذ مدرک کارشناسی انجام گرفته است و با راهنمایی و کمک استاد مربوط آقای عباس حسینی به پایان رسیده است ، جامعه آماری آن را کانون اصلاح و تربیت مشهد تشکیل داده و این کانون متشکل از نوجوانان بزهکاری بوده که در مشهد یا شهرستان های اطراف مرتکب جرمی شده و به آن جا تحویل داده شدند پس از انجام مراحل مختلف خانم امانیان در یک جمع بندی کلی یافته های خود را این گونه بیان می کند :


85% والدین این افراد از پایگاه اجتماعی خانوادگی پایینی برخوردار بوده اند .


55% والدین آنان به اعتقادات مذهبی پای بند نبوده اند .


درصدهای فوق به خوبی بیانگر این واقعیت است که قوام یک خانواده در گرو پای بندی به اعتقادات مذهبی است . اگر والدین نتوانند به دستورات الهی عمل نمایند و ارزش های اسلامی را تجلی بخشند یقینا سرنوشت ناگواری در انتظار خود آنان و فرزندانشان می باشد. همچنین در این پژوهش در زمینه استفاده از امکانات فرهنگی و هنری آمده است که : 90% آنان در منزل رادیو و تلویزیون دارند و 15% آن ها در منزل از ویدئو استفاده می کنند . این امر نیز حاکی از این واقعیت است که یا عوامل دیگر موثرتر بوده است یا برنامه های رادیو و تلویزیون جواب گوی نیازهای نوجوانان نمی باشد . "


ادامه دارد ...

هیچ نظری موجود نیست: