۱۳۸۹ مرداد ۲۹, جمعه

رفتار شناسی یک " قبض برق " به علت عدم رعایت الگوی مصرف... فرمول های بی فرمول ...و فیش حقوقی من !
زمانی که قبض برق منزل را ( پس از وقایع ساری و گیلان ) مشاهده نمودم دیدم که بر خلاف قبل و برای اولین بار ، قبض برق را داخل یک پاکت نامه زیبا قرار داده بودند !


شاید پس از سال ها به یاد تکریم مشترکان افتاده اند !


وقتی نگاهی به بهای برق انداختم ، برق مرا گرفت !


البته پس از وقایع ساری و گیلان ، هضم این مساله شاید کمی راحت تر بود هر چند به آن میزانی که در خبرگزاری مهر اشاره شده بود نبود !


میزان برق مرداد ماه امسال ، حدود سه برابر سال قبل بود و با این که وسیله برق خاصی اضافه نشده و یا اتفاق مهمی در زمان استفاده از برق نیفتاده بود اما اداره برق ما را به " عدم رعایت الگوی مصرف " متهم کرده بود !


این در حالی بود که برای اولین بار و در سمت چپ قبض ، جدولی موسوم " جدول روند مصرف انرژی مشترک " ترسیم شده بود .


مقایسه این میزان با مشابه سال قبل ، نشان از افزایش حدود یک و نیم برابری مصرف بود در حالی که مبلغ قبض بیش از 3 برابر افزایش یافته بود !


در قبض سخن از الگوی مصرف 599 و مصرف مازاد بر الگو 688 شده بود در حالی که در پشت قبض هیچ گونه توضیحی در این مورد و یا فرمولی که بتوان به این مبالغ دست یافت نبود !


طبق معمول ، اداره برق محترم دولت دهم منت نهاده و بازهم صحبت از بهای واقعی برق مصرفی طبق قانون و سهم پرداختی توسط مشترک رانده بود !
شاید اداره برق ( دولت ) تصور می کند با گرفتن دست پیش و انداختن توپ به زمین مردم می تواند افکار عمومی را قانع کرده و حتی در موضعی طلبکارانه قرار بگیرد ...


... تنها حلقه مفقوده در این میان یکی مبلغ واقعی افزایش حقوق من به عنوان یک کارمند طبق"  نرخ واقعی تورم " و قدرت خرید ناشی از آن است که به نظر می رسد با اعلام " نرخ رسمی تورم در آینده توسط این دولت "حل شود و دیگری روند تکذیب مسئولان است که شاید کمی ما را به آینده امیدوارتر نماید !

هیچ نظری موجود نیست: