۱۳۸۹ مرداد ۲۷, چهارشنبه

به یاد همه معلمان دربند ...

آقایان محمد داوری ، رسول بداغی ، هاشم خواستار ، مختار اسدی ، محمود باقری ، عبدالرضا قنبری ، عبدالله مومنی و احتمالا تنی چند دیگر از معلمان در بند مدت هاست که مهمان زندان هستند .

از این دوستان ، داوری و بداغی و مومنی مدت حبس شان به یک سال رسیده است و با احکامی که برایشان صادر شده است همچنان دربند خواهند بود .
امید واثق داریم که در این ماه مبارک ، چشمه های رحمانیت و رحمت ایزد منان شامل حال همه این معلمان مدنی دربند شود .

یاحق 
 

هیچ نظری موجود نیست: