۱۳۸۹ تیر ۱۱, جمعه

انتخابات شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران... ابهام ها و چالش ها !انتخابات شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران... ابهام ها و چالش ها !


انتخابات شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران پس از دو سال فعالیت غیر قانونی هیات مدیره غیر قانونی سرانجام در ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 17/4/89 برگزار خواهد شد .


شنیده های ما حاکی از آن است که فهرست کاندیداهای هیات مدیره و بازرسی برای اولین بار جهت بررسی و تایید به حراست ها ارسال شده است .


برخی از نامزدها که برای اخذ آخرین لیست نامزدها به دفتر این تعاونی مراجعه کرده اند از ارائه لیست به آن ها خودداری شده است !


در صورتی که چنین امری واقعیت داشته باشد این اولین بار است که در طول فعالیت این موسسه اقتصادی چنین بدعتی صورت می گیرد !


اخبار تایید نشده حاکی از آن است که نتایج این انتخابات مهم است تا اگر افرادی غیر صلاحیت دار حائز اکثریت آرا شدند پس از برگزاری مجمع اسامی آن ها حذف و نفرات مورد اعتماد جایگزین آن ها شوند  ، که البته این مساله در صورت واقعیت خلاف اساسنامه شرکت تعاونی است .


البته پس از تجربه دو دور برگزاری مجمع و ابطال آن ها به دلیل تخلفات و تقلب ، شاید این امر بدیهی به نظر برسد !


از سوی دیگر ، گزارش های رسیده موید این موضوع است که نمایندگان اداره کل تعاون علی رغم اعلام قبلی مبنی بر حضور در شعب معرفی شده جهت تایید وکالت ها ، در آن ها حضور پیدا نکرده اند و این مساله بر نگرانی کاندیداها در مورد رای های مشکوک افزوده است .


اگرچه فضای جامعه و پیامد های ناشی از برگزاری انتخابات سال قبل در پیدایی این مسائل بی تاثیر نبوده و نیستند اما به نظر می رسد که حضور حداکثری فرهنگیان عضو چه در مرحله انتخابات و چه پس از آن می تواند این نگرانی ها را کاهش داده و اعتماد سازی مجدد در صورت تغییر هیات مدیره ناکارآمد قبلی ، این موسسه بزرگ اقتصادی را از خطر ورشکستگی صددرصد نجات دهد .

هیچ نظری موجود نیست: