۱۳۸۹ اردیبهشت ۳۱, جمعه

آن خبر خوش برای کارمندان دولت ... شاید ...بسیاری مانند معلمان در برابر خط فقر مساوی اند !
 بر طبق اعلام آقای احمدی نژاد ، قرار است هدف مند کردن یارانه ها از نیمه دوم امسال اجرایی شود واز آنجا که در قانون بودجه 89 زمان دقیق اجرای قانون هدفمند کردن تعیین نشده است، مجلس زمان دقیق اجرای آن را بر عهده دولت گذاشته است .اما نکته مهم که دولت به هیچ وجه تمایلی ندارد وارد آن شده و پاسخ افکار عمومی را دهد همانا نحوه افزایش حقوق کارمندان دولت و یا حفظ قدرت خرید این طبقه حداقل برابر تورم است .


به این جملات توجه کنید :


" 2. در گام دوم باید به بررسی این مساله پرداخت که محورهای اساسی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چیست؟ قانون هدفمند کردن یارانه‌های دارای دو محور اصلی است:
1.2) محور اول عبارت است از، حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی اعم از بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، گاز طبیعی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی، خدمات ریلی (مسافری). بر اساس قانون فوق، قیمت حامل‌های انرژی باید پس از برنامه پنج ساله پنجم به بالاتر از 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس، قیمت گاز طبیعی به بالاتر از 75 درصد قیمت گاز صادراتی و قیمت سایر موارد تا میزان بهای تمام شده افزایش یابد. بنابراین اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نوعي بازتولید ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه پیش از تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها در مجلس هفتم می‌باشد.
با توجه به شرایط فعلی، برای مثال از آنجا که هزینه تمام شده انرژی الکتریکی (برق) حدود 70 تومان می‌باشد، قیمت برق باید طی 5 سال از قیمت 13 تومان فعلی به حدود 70 تومان (بیش از 5 برابر) برسد، و قیمت آب نیز طبق تخمین‌ها باید بیش از 3 برابر افزایش یابد. یا با توجه به قیمت‌های فعلی انرژی در بازار خلیج‌فارس، قیمت بنزین باید از 100 تومان به حدود 550 تومان (5/5 برابر)، نفت گاز از 5/16 به حدود 470 تومان (حدود 28 برابر)، نفت کوره از 5/9 تومان به حدود 370 تومان (حدود 38 برابر)، و قیمت گاز طبیعی از 8 تومان باید به بیش از 60 تومان (بیش از 7 برابر) افزایش یابد. این افزایش قیمت‌ها قرار است طی پنج سال برنامه پنجم صورت پذیرد. ( 1 )


در واقع ، طبق این قانون به عنوان مثال قیمت برق هر سال یک افزایش 100 درصدی را تجربه خواهد کرد !


البته سایر انرژی ها افزایشی بیش از این خواهند داشت !


حال نکته مهم آن است که حقوق بگیران دولت در آن پروسه بازتوزیع 50 درصد از وجوه خالصی که به خزانه دولت بر می گردد چه نقشی خواهند داشت ؟


جایگاه معلمان به عنوان تقربیا آخرین رده در میزان دریافت حقوق و مزایا در مقایسه با سایر کارمندان چه خواهد شد ؟


جایگاه فرهنگیان درآن " نظام جامع تامین اجتماعی " چگونه تعریف شده است ؟
آیا وضعیت قدرت خرید معلمان همچون 4 سال قبل تغییر خواهد کرد ؟!
آیا همچون گذشته معلمان در دهک های برخوردار جامعه نگریسته خواهند شد ؟


و....


با این که ظاهرا هدف از اجرای هدف مند کردن یارانه ها کمک به اقشار آسیب پذیر و ضعیف جامعه بوده است اما پیش بینی می شود که بیشترین صدمه و آسیب را این اقشار پذیرا شوند !


در حالی که پس از گذشت بیش از 5 سال هنوز دولت معنای تناسب را به سود خود تفسیر کرده و حتی آن را پایین تر از " تساوی " می پندارد و حتی نظر دیوان عدالت اداری را در این مورد قبول نکرده است ؛ باید دید که آن " خبر خوش " که قرار است معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به زودی اعلام کند چیست ...

( 1 )
http://www.fararu.com/vdcdn90o.yt0kz6a22y.html

هیچ نظری موجود نیست: