۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۵, شنبه

تقدیر از معلمان ....یا از رئیس جمهور شجاع مهرورز !

همان گونه که در بالا ملاحظه می فرمایید این تقدیر نامه دارای تعدادی از اشتباهات املایی است !
تعدادی از این تقدیر نامه ها بدون ذکر نام ویا مشخصات فرد گیرنده بوده است !
جمعی از معلمان از پذیرش آن ها خود داری کرده اند .
بقیه بدون شرح ! هیچ نظری موجود نیست: