۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۸, سه‌شنبه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران
 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهرانتاریخ انتشار : 26/2/89


نوبت اول


جلسه مجمع عمومی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران نوبت اول ساعت 3 بعد ظهر روز یکشنبه 30 / 3 /89 در تهران تالار اجتماعات دکتر علی شریعتی به آدرس خیابان شهید رجایی سه راه نان ماشینی خیابان ستاره تشکیل می گردد .


از عموم اعضا محترم دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند . طبق ماده 43 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی ها موضوع تبصره 3 ماده 33 بخش تعاون و بر اساس دستور العمل مورخ 9/3/87 وزرات محترم تعاون در صورتی که هر یک از اعضا نتواند شخصا در مجمع عمومی حضور یابد به موجب مفاد آیین نامه مربوطه می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار خود واگذار کند تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر چهار رای ( سه برگ وکالتی ) و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی های تام الاختیار فوق با بازرسی تعاونی خواهد بود و بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید در مهلت مقرر ذیل به همراه نماینده و با همراه داشتن دفترچه عضویت در محل فروشگاه مرکزی حاضر و پس از احراز هویت طرفین ( عضو متقاضی و اهلیت نماینده ) وکالت نامه را تایید و روقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد . ( محل صدور برگ وکالت در مرحله اول مجمع عمومی ، فروشگاه مرکز تعاونی می باشد به آدرس : پارک شهر روبه روی ترمینال فیاض بخش )


مهلت پذیرش نمایندگی های فوق : حداکثر ظرف 20 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد .


دستور جلسه :


1-استماع گزارش هیات مدیره و بازرس


2-اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی سود و زیان شرکت در سال های 86-87-88


3- تصویب بودجه و تغییرات سرمایه و تعیین خط مشی آتی تعاونی


4-انتخاب هیات مدیره و بازرس


اعضایی که داوطلب هیات مدیره و بازرس شرکت می باشند از تاریخ انتشار ظرف مدت یک هفته به همراه مدارک ذیل الف – یک قطعه عکس 4*6 ب- شاغلین ( تصویر آخرین حکم کارگزینی جدید ) بازنشسته ها و آزاد ( اصل برگ عدم سو پیشینه کیفری ) ج- تصویر صفحه اول شناسنامه و دفترچه عضویت د- تصویر مدرک تحصیلی ه – فتوکپی کارت ملی به امور اداری تعاونی مراجعه و فرم ثبت نام را تنظیم نمایند .


تاریخ فوق قابل تمدید نخواهد بود .


                   هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران

هیچ نظری موجود نیست: