۱۳۸۹ خرداد ۱, شنبه

آخرین مهلت برای ثبت نام اعضا در انتخابات تعیین هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران
پس از دو سال فعالیت غیر قانونی هیات مدیره فعلی ....

بدین وسیله به اطلاع می رساند طبق اطلاعیه قبلی ، آخرین مهلت برای ثبت نام در انتخابات تعیین هیات مدیره و بازرس شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران  روز دوشنبه سوم خرداد ماه است .
اعضای محترم با در دست داشتن مدارک حداکثر تا پایان وقت اداری به این نشانی مراجعه نمایند :
خیابان حافظ - روبه روی بیمارستان شرکت نفت - کوچه صالح - دفتر مرکزی شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران

هیچ نظری موجود نیست: