۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

طرح ارتقای شغلی و قانون مدیریت خدمات کشوریزمانی که طرح ارتقای شغلی و در زمان وزارت آقای حاجی اجرا می شد کسی فکر نمی کرد آن چیزی که از این طرح عاید آموزش و پرورش و معلمان خواهد شد افزایش اندکی در حقوق و مزایا باشد .
شاید آن چیزی که تحت عنوان کار راهه و یا مسیر شغلی ( Job career ) و در یک سیستم مبتنی بر بورکراسی تعریف می شود و مبتنی بر عناصر و آیتم هایی چون تعریف و توصیف شغل و شایستگی و تخصص و... می باشد در آموزش و پرورش جایگاه چندانی نداشته باشد !
این امر به چند دلیل قابل اثبات است :
نخست آن که اصولا در جامعه ما و نیز نگاه مسئولان معلمی یک شغل و یا تخصص تعریف نمی شود .
نگاهی به نحوه استخدام و نیز نگهداری نیروهای متخصص و با مدارک علمی تخصص محور این موضوع را به اثبات می رساند .
دیگر آن که در سیستم آموزش و پرورش ما مسیر شغلی نیز جایگاهی ندارد .
از یک سو معلمان علاقه خاصی برای خروج از شغل آموزگاری و یا حضور در کلاس ندارند ؛ از سوی دیگر ، سیاسی بودن و ایدئولوژیک بودن طی مسیر جایی را برای ورود افراد متخصص نمی گذارد .
به نظر می رسید  با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وضعیت گونه دیگری شود .
فصل هشتم این قانون اختصاص به انتصاب و ارتقاء شغلي دارد .
" ماده 53 - انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.
ماده 54 - به منظور استقرار نظام شايستگي و ايجاد ثبات در خدمت مديران، دستگاههاي اجرائي موظفند اقدامات زير را انجام دهند:
الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهاي مدريت حرفه‌اي، شرايط تخصصي لازم در تعيين نموده تا افراد از مسير ارتقائ شغلي به مراتب بالاتر ارتقاء يابند. در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاري امتحانات تخصصي لازم، انتخاب صورت مي‌پذيرد. "
این در حالی است که با وجود تدوین این قانون تاکنون دستور العمل و آیین نامه مشخص و عملیاتی برای طی مسیر ارتقای شغلی در آموزش و پرورش تدوین نگردیده است و می توان گفت که ارتقا حداقل در آموزش و پرورش تابعی از نگرش ها و خاستگاه های سیاسی است .
اگر هم ملاک سیستم ارزیابی کارکنان باشد و مقیاس های ارشد و خبره و عالی هم بخواهند مورد نظر قرار بگیرند آن قدر آیتم ها و شرایط ارتقا از یک رتبه به رتبه بالاتر غیر قابل دسترس طراحی شده است که اکثر معلمان ترجیح می دهند در همان رتبه اول قرار بگیرند !
شرط لازم و کافی برای طراحی یک مسیر ارتقای شغلی در آموزش و پرورش در ابتدا طراحی "  سیستم نظام معلمی  " است که به نظر می رسد در سند ملی آموزش و پرورش سخنی از آن به میان نیامده باشد ضمن آن که مدیران و مسئولان ترجیح می دهند در یک فضای خاکستری روش خود را ادامه دهند ...

هیچ نظری موجود نیست: