۱۳۸۹ بهمن ۶, چهارشنبه

کانون صنفی معلمان و لائیک ها !


محمود بهشتی لنگرودی بنده را متهم کرده اند که گفته ام " تعدادی از دوستان لائیک هستند" و آن را اتهامی ناجوانمردانه دانسته اند.

لازم به ذکر است که مطلب ذکر شده از بنده مستند به مصاحبه نشریه "  نامه  " با بهشتی می باشد ؛ ایشان در آن مصاحبه گفته اند:" ما در این مجموعه ( کانون صنفی ) هم افراد لائیک و هم حزب اللهی دو آتشه داریم" و"در تجمعاتی که داشتیم، هم آن حزب اللهی حضور داشت و هم آن فرد لائیک "( نامه شماره 50 )
پرسش بنیادین برای تشکلی مانند کانون صنفی که می خواهد عملکرد صنفی باشد این است که تعادل و توازن بین این دو گروه متاثر از شرایط اجتماعی و نیز مطالبات متفاوت از احتمال بسیار کمی برخوردار است، حال اگر فرض کنیم ( فرض محال نیست ) لائیک ها در فرآیند انتخابات توانستند  کانون را در دست گیرند آنگاه چه باید کرد؟
 حضورآنان در تصمیمات کانون چه تاثیری خواهد گذاشت؟
موضع سیاسی این دوستان لائیک مشخص است. تعامل یا تقابل با جمهوری اسلامی؟
 آیا در این صورت کانون در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت ؟
 هیات موسس کانون برای این وضعیت چه راه حلی دارد؟
وحدت بین اعضاء حول محور مطالبات صنفی زیباست ولی در عمل با این حالت چه باید کرد؟ البته اصلاح طلبان هم با این مشکل روبرویند. اگر لائیک ها می توانستند به صورت مستقل  تشکل خود را داشته باشند شاید این مشکل به وجود نمی آمد ولی اینک آنان در قالب ها و ساختارهای موجود خود را سامان می دهند و در تند و کند کردن حرکت تشکل ها موثرند. بهشتی خواستار طرح مشکلات و سوالات شدند و این مشکل برای من و تعدادی از دوستان قابلیت نقد و بررسی دارد !


                                                                                                                       علیرضا هاشمی

هیچ نظری موجود نیست: