۱۳۸۹ دی ۲۴, جمعه

نامه عباس معارفی به قاضی پرونده نبی الله باستان


جناب قاضی محترم پرونده نبی الله باستان مستقر در شهرکرد
حکمی که در مورد نامبرده صادر شده است قطعآ عادلانه نیست،زیرا همه کسانی که او را می شناسند بر درستی و درستکاری او شهادت می دهند. آنچه که مرا وادار کرد که با نوشتن این سطور،مصدع اوقات شریف شوم،جز این نیست که کتمان شهادت،از کبائر است؛همچنان که شهادت دروغ. اسم نبی الله که بر او نهاده شده است حقآ برازنده ی اوست و او صادقانه بدان عمل کرده است. حدود 20 سال به شغل نبی اللهی مشغول بوه و مشتاق به خدمت،همچنان که وظیفه و صفت پیامبر اکرم بوده است. او به فرموده رهبر خود(رسول اکرم) "من الصبح ولایهتمه بامورالمسلمین،فلیس بمسلم" هر روز به نیت خدمتگزاری به مردم از خواب برخاسته و به شکرانه آن سر بر بالین نهاده است.
او کسی نیست که آخرت خود را به دنیا بفروشد. از این نازنینان،در دنیا کم اند. قطعا زندان بر او گلستان خواهد بود و این ظلمی است مضاعف بر زن و فرزند او،که از او بی گناه ترند. اگر او به نظر شاکی یا شما،گناهی مرتکب شده یقینآ نیت خیر داشته است و به حکم " تعرف الامور بالنیات" او کاملآ بی گناه است و مآجور. چراکه او نیتی جز خیرخواهی برای همنوعان و شاگردانش ندارد. عدول از حکم، وهن اسلام نیست بلکه آنچه وهن است عدول از عدالت است - عدول از فتوا حتی برای مجتهدین جایز است،به حکم امام (ره)

قطعآ در قیامت شما پاسخگوی این حکم خواهید بود. من به شما توصیه می کنم به فکر خود و خدا و قیامت خود باشید نه چیز دیگری!
نبی الله از غنائم و مفاخر اسلام و کشور است. او نابغه ای است خدوم و شاعر و با قریحه ی فراوان که همه را پیشکش اسلام و ایران نموده است. حق غیر از این است که در مورد او قضاوت شده است. او خدا دارد و استعداد فراوان؛ و امانتی که در دست شماست پرمسئولیت،که علی(ع) از نشستن در آن مسند می هراسد.
این را ننوشته ام که احساسات شما را تحریک کنم،این را نوشتم که تلنگری باشد بر وجدان شما. اصرار بر عدم تعویض حکم از خودخواهی، و تعدیل آن از خداخواهی است. شما کدام را انتخاب می کنید؟
نبی الله جوان شریفی است که مایه ی افتخار جامعه ی فرهنگیان کشور است. اگر همه ی معلمان کشور چون نبی الله بودند دیگر غصه ای نداشتیم. خدا نمی گذرد از کسانی که او را آزار می دهند،او آن سرقت مشکوک یکی دوسال گذشته (تخلیه دار و ندارش) را هنوز نتوانسته است جبران کند،که فشارهای اخیر می رود که او را از پای درآورد و مسببان آن باید در درگاه خداوندی جوابگو باشند.
                                                                                            کوچکترین بنده خدا- عباس معارفی زنجانی


هیچ نظری موجود نیست: