۱۳۸۹ شهریور ۲۰, شنبه

نامه ای از طالبان به یک معلم زن و یک نکته !چندی پیش " کابل پرس " نامه ای از طالبان به یک معلم زن را منتشر کرد که در آن  با تهدید و خشونت خواهان رها کردن شغل معلمی وی شده بود :« تو در مکتبی درس می‌دهی که مکتب دختران است. تو باید از خدا بترسی. ما به تو هشدار می‌دهیم که هر چه زودتر کارت را به عنوان آموزگار ترک کنی، در غیر اینصورت سر فرزندانت را می‌بریم و دخترت را آتش می‌زنیم. تو کاری می‌کنی که از انجام آن پشیمان خواهی شد این اولین و آخرین اخطار است ».


این که چگونه و در هزاره سوم  گروهی تروریستی و افراطی به خود اجازه انتشار چنین نامه هایی را می دهد جای بسی تعجب و انزجار است اما نکته مهم ، اهمیت علم آموزی و آگاهی بخشی به ویژه برای طبقه زنان افغانستان است که این چنین طالبان را به وحشت انداخته است .

شاید در سایه آگاهی بخشی برای توده های جامعه به ویژه زنان دیگر فرصتی برای نمود و توسعه تفکر طالبانی نباشد ...

و از سوی دیگر ، بازشناسی جایگاه معلمی برای شاغلان فارغ از حقوق بگیری دولت است و این نکته ای است که باید مورد توجه همه معلمان قرار بگیرد.

هیچ نظری موجود نیست: