۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

دادگاه محمد داوری برگزار نشد

دادگاه آقای محمد داوری که قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود به علت عدم حضور قاضی به روز شنبه 28/1/89  ساعت 9 صبح موکول شد.

هیچ نظری موجود نیست: