۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

محمود بهشتي لنگرودي اعتصاب غذا كرد


از امروزصبح 18/1/89 محمود بهشتي لنگرودي،سخنگوي كانون صنفي معلمان، به اعتصاب غذاي نامحدود دست زد. اين اعتصاب غذا در اعتراض به شرايط ناگوار معلمان دربند: رسول بداقي، محمد داوري،هاشم خواستار و ...صورت              می گيرد؛معلمان مظلومي كه ماه هاست در زندان به سر مي برند و از حقوق قانوني و شرعي خويش محرومند. معلماني كه خانواده هايشان در رنج و اضطرابند و فريادشان از اين ستم، گوش شنوايي نمي يابد! اعتراض به ديدگان به راه "شكيبا و ستايش و شبنم" بداقي، كودكان خردسال رسول؛ همدردي با پيرزني كهنسال، كه براي ديدن فرزند فرهنگي خويش،محمد داوري، بايستي ساعت ها رنج سفر از خراسان، بر جان بخرد تا شايد رخصت ديداري بيابد. اعتراض به اندوه مادر فرزاد كمانگر،كه چهار سال است با حكم دهشتناك اعدام فرزند دلبند خويش،دست به گريبان است. همراهي با هاشم خواستار،معلم بازنشسته اي كه همچون مجرمي خطرناك،با دست بند و پابند به دادگاه برده شده است. اكنون كه سيزده روز از روزه ي سياسي رسول بداقي در زندان اوين مي گذرد، محمود بهشتي نيزبا اعتصاب غذاي كامل خويش، به او پيوسته است ؛باشد که نداي مظلوميت معلمان دربند، بلندترشنيده شود.

۱ نظر:

ناشناس گفت...

آقای بهشتی سپاس !
ما معلمان باید با شما همراهی کنیم .