۱۳۸۹ اردیبهشت ۹, پنجشنبه

بازداشت باغاني،بهشتي و مرتضي پورروز چهارشنبه ۸/۲/۸۹ علي اكبر باغاني و محمود بهشتي لنگرودي،دبير كل و سخنگوي كانون صنفي معلمان ايران بازداشت شدند. بنا به احضاريه اي كه سه شنبه از سوي معاونت دادستاني كشور به اين افراد ابلاغ شد،ايشان رآس ساعت ۹ صبح  به دفتر پيگيري اطلاعات مراجعه نمودند كه متآسفانه تاكنون از آنها خبري در دست نيست.
همچنين كيس رايانه و برخي وسائل شخصي توفيق مرتضي پور از اعضاي كانون صنفي تبريز  نيز توسط ماموران ضبط و برده شده است. گفتنی است این بازداشت ها پس از احضار چند تن از فعالان صنفی شهرستان ها از جمله همدان صورت می گیرد.

هیچ نظری موجود نیست: