۱۳۸۹ خرداد ۳۰, یکشنبه

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان نوبت دوم - تاریخ انتشار 31/3/89
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران نوبت دوم ساعت 9 صبح روز پنج شنبه 17/4/89 در تهران تالار اجتماعات دکتر علی شریعتی به آدرس خیابان شهید رجایی سه راه نان ماشینی خیابان ستاره تشکیل می گردد ، از عموم اعضاء محترم دعوت می شود راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانند طبق ماده 43 آیین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی تعاونی ها موضوع تبصره 3 ماده 33 بخش تعاونی در صورتی که هر یک از اعضا نتواند شخصا در مجمع عمومی حضور یابد به موجب مفاد آیین نامه مربوطه می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و اعمال رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام الاختیار خود واگذار کند تعداد آرا وکالتی هر عضو حداکثر چهار رای ( سه برگ وکالتی ) و هر شخص غیر عضو تنها یک رای خواهد بود و در این صورت تایید نمایندگی های تام الاختیار فوق با بازرس و هیئت مدیره تعاونی خواهد بود و بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید در مهلت مقرر ذیل به همراه نماینده خود و با داشتن دفترچه عضویت از ساعت 9 لغایت 16 تاریخ های مقرر طبق جدول ذیل حاضر تا پس از احراز هویت طرفین ، عضویت متقاضی و اهلیت نماینده ، وکالت نامه را تایید و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد
مهلت پذیرش نمایندگی های فوق حداکثر تا تاریخ 16/4/89 می باشد .
  
1- شعبه مرکزی : خ امام خمینی روبه روی ترمینال شهید فیاض بخشاز تاریخ 1/4/89 لغایت 2/4/89
2 - شرق تهران شعبه 6 رسالت : خ 45 متری رسالت جنب آموزش و پرورش منطقه 4    از تاریخ 3/4/89 و 6/4/89
3-غرب تهران شعبه 29 : خ شهید ستاری جنب مجتمع آموزشی نوراز تاریخ 7/4/89 لغایت 8/4/89
4- شعبه 3 شهر ری : شهر ری جاده قم جنب استادیوم ورزشی نوراز تاریخ 9/4/89 لغایت 10/4 /89
5 - شعبه 19 اسلامشهر : اسلامشهر اول خ زرافشان مدرسه شهید اورکی             از تاریخ 12/4/89 لغایت 13/4/89
6 - شعبه 14 پاکدشت : شهرستان پاکدشت خ مطهری جنب اداره برق                از تاریخ 14/4/89 لغایت 15/4/89
7 - شعبه 28 کرج : گلشهر خ شهید بهشتی خ دهقان ویلای دوم جنب آموزش و  پرورش ناحیه 4 کرج    از تاریخ 16/4/89 لغایت همان روز 

دستور جلسه :
1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس 
2- اتخاذ تصمیم در خصوص صورت های مالی و سود و زیان شرکت در سال 88 و 87 و 86 
3- تصویب بودجه و تغییرات سرمایه و تعیین خط مشی آتی تعاونی 
4- انتخاب هیات مدیره و بازرس

                               هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان تهران  

          

هیچ نظری موجود نیست: