۱۳۸۸ بهمن ۱۲, دوشنبه

آخرین خبر از رسول بداقی، معلم دربند
بر پايه راي دادگاه تجديدنظر شعبه 34 تهران،تاريخ 23/9/88، به شماره 1217/34/88،رسول بداقي،عضو هيآت مديره كانون صنفي معلمان، درخصوص راي شعبه سي دادگاه انقلاب تهران،مبني بر اقدام عليه امنيت نظام،تبرئه گرديده است. اين راي كه مربوط به پرونده ي پيشين بداقي است و تاريخ 23/9/88 را دارد،چند روز پيش به خانواده ايشان ابلاغ گرديد. نكته ي جالب توجه اين كه در پرونده كنوني او نيز، اتهام ايشان دوباره همين اقدام عليه امنيت كشور اعلام شده است! اتهامي كه تاكنون، رسول بداقي را بيش از 5 ماه در زندان اوين نگه داشته است. خليل بهراميان، وكيل بداقي،در ديداري كه ديروز چند تن از اعضاي كانون صنفي معلمان، براي پيگيري پرونده رسول با ايشان داشتند،پرونده بداقي را هنوز در مرحله بازپرسي اعلام نمودند. ايشان ضمن ابراز شگفتي از روند رسيدگي به پرونده هاي اخير، از جمله پرونده ي بداقي، از قرار وثيقه ي 120 ميليوني بازپرس سخن گفت كه داديار با اين قرار مخالفت كرده ،پرونده را نيازمند مطالعه ي بيشتردانسته و با اين استدلال از ارجاع پرونده به دادگاه، جلوگيري نموده است. بهراميان وضعيت جسمي بداقي را در آخرين ملاقات، وضعيت متآثركننده اي گزارش مي داد. به گفته ي ايشان، بداقي به شدت لاغر شده، از كمبود مواد غذايي و ويتامين ها در رنج است؛ چراكه غذاي هفتگي آن ها را، غالبابرنج سفيد تشكيل مي دهد و از گوشت قرمز، مطلقا خبري نيست. تنها هفته اي يك بار،تكه اي گوشت مرغ داده مي شود. به هنگام بيماري نيز داروي كافي و مناسبي وجود ندارد و وضعيت بهداشتي بند دو،سه هزار نفري آنها نيزمتاسف كننده است.
در زير متن راي صادره دادگاه تجديد نظر رسول بداقي مي آيد:

 
درخصوص تجديدنظر خواهي آقاي رسول بداقي،نسبت به دادنامه شماره 002988مورخ 8/7/88 صادره از شعبه سي دادگاه انقلاب اسلامي تهران كه متضمن محكوميت وي به حبس تعليقي به اتهام اقدام عليه امنيت نظام جمهوري اسلامي است،باتوجه به مجموع محتويات پرونده و دفاعيات معموله، توجه اتهام اقدام عليه امنيت نظام با ترديد مواجه است. عليهذا و استنادابه مواد 240 و 257 قانون آيين دادرسي كيفري،دادنامه معترض عنه را نقض و نامبرده را از اتهام تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي تبرئه و مقرر مي دارد پرونده، جهت رسيدگي اتهام اخلال در نظم عمومي به دادگاه عمومي تهران ارسال گردد. رآي صادره حضوري و قطعي است.

 
رييس شعبه 34 دادگاه تجديد نظر استان تهران،محمد تقي سليمي

منبع : وبلاگ کانون صنفی معلمان


هیچ نظری موجود نیست: