۱۳۸۸ بهمن ۲۵, یکشنبه

گزارش یونسکو از حمله به دانشگاهیان و فرهنگیان در ایرانبرخورد با معلمانبخش دیگری از این گزارش به محدودیت هایی اشاره دارد که علیه معلمان معترض به وضعیت کاری خود در ایران اعمال شده است.
بر اساس این گزارش، ۹ معلم به دلیل شرکت در اعتراضات سراسری معلمان علیه شرایط کاری در پائیز سال ۱۳۸۶ به مجازات هایی مانند تبعید و کسر حقوق محکوم شدند.

همچنین گزارش هایی به یونسکو رسیده است مبنی بر اینکه حدود ۷۰۰ تن از معلمانی که در جریان اعترضات شناسایی شده بودند با کسر حقوق، ۸۶ نفر از آنها با تعلیق و ۳۹ نفر دیگر با منع تدریس مواجه شده اند.

گزارش کامل را در این لینک بخوانید :
http://headache.blogfa.com/post-94.aspx


هیچ نظری موجود نیست: