۱۳۸۸ آذر ۱۸, چهارشنبه

" هر کس می خواهد درس بخواند برود "! به عبارت دیگر....
... این دولت ، دولت کار است و....

یکی از نکات مهم در بالا بردن میران بهره وری کارکنان یک سازمان ، به روز آوری دانش و مهارت های آن هاست .
از این روست که که در علم مدیریت ، دو نوع آموزش برای کارکنان در نظر می گیرند یکی آموزش قبل از خدمت و دیگری آموزش حین خدمت است .
در واقع فرد برای تصدی یک شغل باید در درجه اول حامل و شامل دانش و اطلاعات اولیه باشد و پس از تصدی شغل به منظور ممانعت از غلتیدن در " رزومرگی " باید که به روز و یا " refresh "شود تا بتواند در جایگاه خود کارایی و اثربخشی لازم را داشته باشد .
این نوع آموزش نوعی سرمایه گذاری است و به هیچ وجه جنبه " مصرفی " و " اتلاف وقت " نخواهد داشت .
اخیرا آقای حاجی بابایی نماینده دولت در آموزش و پرورش در این مورد اظهار نظر کرده است :

« وزیر : "هر کس می خواهد درس بخواند برود "
حمید رضا حاجی بابایی در همایش مدیران روابط عمومی های وزارت آموزش و پرورش گفت: شرط اولم در انتخاب مدیران این وزارتخانه کار کردن است و عذر مدیرانی که زمان مدیریت خود را صرف اموری دیگر همچون درس دادن و درس خواندن کنند، خواهم خواست .
وی تاکید کرد: اگر مدیری به دنبال ادامه تحصیل است باید از مدیریت فارغ شود و به دنبال تحصیل خود برود و بعد از اتمام تحصیل به مدیریت بازگردد.
وی افزود: من تنگ نظر نیستم اما از سوء استفاده های مدیریتی و مالی به شدت منزجرم .
حاجی بابایی درباره روابط عمومی وزارتخانه خود گفت: یکی از آسیب های جدی آموزش وپرورش در سال های اخیر نداشتن روابط عمومی قوی ومنسجم است .
وی افزود: این موضوع موجب تحقیر آموزش وپرورش است که مسئولان روابط عمومی درخصوص تعداد معلمان، دانش آموزان و مدارس اطلاعاتی نداشته باشند . »
متاسفانه مدت هاست که ماموریت های آموزشی برای معلمان حذف شده اند .
سوال اساسی از آقای حاجی بابایی این است که چگونه می توان با در نظر گرفتن معیارها و شاخص های یک مدیریت پویا و اثر بخش ، معلمان را به مدیریت زمان در عرصه " علم آموزی " با وجود مشکلات و مسائل مختلف پیرامونی فراخواند ؟
آیا نباید " فرصت مطالعاتی " در اختیار فرهنگیان قرار داد ؟
ماموریت های آموزشی که قبلا در اختیار معلمان قرار می گرفت با تکیه بر کدام دلیل و منطق کارشناسی حذف شده اند ؟
چرا تقلیل کار همکاران خذف شده است ....
آیا مطالعه و پژوهش نمی تواند به عنوان " یک کار " فرض شود ؟
البته باید از آقای حاجی بابایی تشکر نمود که تبعیض میان مدیران و معلمان را با این اقدام برداشته اند و همه در یک " سطح " قرار گرفته اند !
شاید ایشان با این اقدام خواسته اند بگویند که اول از مدیران باید شروع کرد تا شاید دیوار بین مدرسه و اداره را احتمالا کوتاه تر کنند !
اما هنر یک مدیر این است که به جای فرایند حذف و آمریت ، سازوکاری طراحی کند تا ضمن کاهش مقاومت محیط بتوان بهره وری را در مجموعه بالا برد .
اگر سوء استفاده ای در این موارد صورت گرفته است نباید که آن را به کل مجموعه تعمیم داد و همه را محروم نمود !
اگر نظارت تعریف شده و مستمر باشد نباید نگران سوءاستفاده های احتمالی بود !

به یاد دارم پس از روی کار آمدن دولت نهم و انتصاب فرشیدی به وزارت آموزش و پرورش وقتی به همراه آقایان محمد داوری و شیرزاد عبداللهی به منظور تبادل نظر به دیدار وزیر وقت رفتیم جمله ای از سوی وزیر بیان شد که برای ما بسیار معنی دار بود و اکنون پس از گذشت بیش از 4 سال به معنای واقعی آن پی برده ایم !

.... این دولت ، دولت کار است و....


هیچ نظری موجود نیست: